Bert Visser, fractievertegenwoordiger

geplaatst in: Steunfractieleden | 0

Sinds 1984 woon ik in Ermelo. Ons mooie dorp bood al die tijd een thuis voor ons gezin: Een groene gemeente met goede voorzieningen, liggend in een veelzijdige regio.

Het behoud van die waarden is allerminst vanzelfsprekend. Ermelo staat voor lastige vraagstukken. Zorgvuldige keuzes zijn nodig: om in te spelen op grote maatschappelijke thema’s; om het voorzieningsniveau op peil te houden; om nieuw beleid vorm te geven. Beperkte middelen vergen een zorgvuldig financieel beleid. 

Die politieke dilemma’s vragen om weloverwogen oplossingen. Ik wil mijn ervaring graag inzetten voor een gemeente, waarin we ‘iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen”.

Groen, Sociaal en Democratisch. Waar iedereen prettig kan leven, werken, recreëren en ontwikkelen, gesteund door geschikte faciliteiten, rekening houdend met de ander. Waar leefbaarheid voorop staat, door duurzaam om te gaan met de groene omgeving en de schaarse ruimte. Door het stimuleren van sociale initiatieven, die ons dorp ten goede komen. Door condities te scheppen voor betaalbare woningen, ook voor starters.

 

  • Bert Visser
  • b.visser@ermelo.nl
  • 06 – 131 409 70