Raadhuisplein

geplaatst in: Algemeen | 6

Door Lida Veenstra – De gebouwen aan het Raadhuisplein waar nu nog Welzijn Ermelo, Pinel, Plaza en Vluchtelingenwerk hun plek hebben, zijn verouderd en gaan plaats maken voor nieuwbouw. En voordat de gemeente de grond verkoopt aan een ontwikkelaar, kan de Raad kaders en randvoorwaarden stellen voor de nieuwbouw: hoe gaat het eruit zien, groen of grijs, hoog of laag. Waar kan geparkeerd worden, welke functies komen er: woningbouw, maatschappelijke voorzieningen, bedrijfjes? Hiervoor is namens het college een aansprekend voorstel naar de raad gekomen: wonen op de verdiepingen, en een andere bestemming op de begane grond. Om het plan op een aantal punten aan te passen, zijn drie amendementen in de raad ingediend, waarvan twee door Progressief Ermelo.

Het amendement parkeren is aangenomen, en daarmee is verzekerd dat de nieuwbouw voorzien moet zijn van een parkeerkelder. Dat is nodig om de nieuwbouw in de eigen parkeerbehoefte te laten voorzien.

Helaas hebben de door Progressief Ermelo ingediende amendementen ‘sociale woningbouw’ en ‘bestemming begane grond’ het niet gehaald. Jammer, en naar onze mening kortzichtig. Met de verordening sociale woningbouw zorgen we ervoor dat elk nieuwbouwproject 50% betaalbare woningen moet hebben. Die verordening is ook op het Raadhuisplein van toepassing, maar dat staat nu niet duidelijk in het raadsvoorstel. 

Met het amendement ‘bestemming begane grond’ had Progressief Ermelo willen waarborgen dat er liefst een maatschappelijke functie komt, maar in elk geval geen horeca. Juist op deze plek geen extra horeca, omdat dat geluidsoverlast voor de bewoner met zich meebrengt. En hoewel het eruit ziet dat het Centrum voor Jeugd en Gezin hier gaat komen, geeft het toekomstige bestemmingsplan hiervoor nu geen garantie. Dus heeft de ontwikkelaar hierin toch de vrije hand, als gemeente en CJG er niet uit komen.

6 reacties

 1. Wim Meijers

  In het centrum hoeven de panden geen maatschappelijke functie te krijgen. Dit kan ook buiten het centrum. Hou het centrum levendig met winkels en horeca! Zo ook het Raadhuisplein! Het is al jaren het saaiste plein in Ermelo, laten we dit nu eindelijk eens veranderen nu het mogelijk is.

  • Rene Arts

   Dat het Raadhuisplein niet optimaal ingericht en gebruikt wordt ben ik wel met u eens. Zou zouden wij daar liever geen parkeren zien.
   Levendiger maken kan niet alleen door horeca, daarvoor zijn er meerdere opties.
   En winkels zijn er al vrij veel in Ermelo. En zitten er ook organisaties met een maatschappelijke functie, waar veel mensen gebruik van maken.
   Groet,
   René Arts

 2. B.Bokhorst

  Hoezo verouderd ?
  Het gemeentehuis is ouder dan het pand waar Welzijn Ermelo in zit.
  En dat er nu allemaal wilde plannen zijn rondom dat stukje grond, dat is allemaal begonnen met de aanstelling van ons vorige Burgemeester.
  Of zijn we dat al weer vergeten ?
  Deze had kort na zijn aantreden het lumineuze idee om een cultuurhuis neer te zetten.
  Want daar had hij in zijn vorige functie als wethouder ook al mee gescoord.
  Dan word vervolgens, de op dat moment zijnde huurder (Stichting Pinel) onder druk gezet om te gaan fuseren.
  En als deze daar op dat moment geen heil in ziet, dat vervolgens per direct de subsidie word stop gezet.
  Waardoor de Stichting wel gedwongen werd om te luisteren naar de grillen van Baars en een zekere wethouder.
  Hoezo machtsmisbruik ?
  Vervolgens gaan de hamer in een deel van het gemeentehuis, dat een aantal jaar daarvoor een grote renovatie had gehad.
  Wat ook al behoorlijk wat van ons belastinggeld heeft gekost, en waarom ??
  Onder tussen worden er nu miljoenen euro’s van ons belastinggeld uitgegeven aan nieuwbouw alsof het niks is.
  En waarom ? Omdat wij als burgers blij worden van een nieuw gemeentehuis ??
  Al met al is het een grote schande dat dit allemaal zomaar kan.
  En ik kan gerust zeggen, dat heel veel mensen in Ermelo er net zo over denken.
  Stop het het oeverloos uitgeven van ons belastinggeld.
  Laat de panden gewoon staat zoals ze staan.

  En om nog meer verkwisting te voorkomen, zet het CJG in de nieuwe vleugel van het gemeentehuis.
  Laat Welzijn Ermelo zitten waar die zit, en dwing die niet in een positie waardoor ze bijna de gehele inboedel moeten weg doen.
  Niks geen gezeur over wat voor huizen je moet bouwen, of dat je een tekort aan parkeerplek zou hebben.
  En dan zou er zelfs geld over blijven voor eventueel een kleine renovatie van Raadhuisplein 8 en 10 plus de glazen koepel.
  Maar goed, het is zoals het is.
  Als je eenmaal als gemeente in een tunnel zit, kun je niet anders, dan die visie volgen.
  Men noemen dat ook wel, tunnelvisie.

  Met vriendelijke groet,

  B.Bokhorst
  Geboren en getogen burger van Ermelo.

 3. Rene Arts

  Een heel verhaal, een beetje te lang om via deze site op te reageren. Dat kan eventueel wel mondeling, mijn gegevens vindt u elders op deze website, mocht u daar behoefte aan hebben.
  Wel wil ik hier kwijt dat ik met regelmaat bij de SWE, voorheen Pinel, kom.
  En dat ik niet onder de indruk ben van de kwaliteit van de gebouwen, gasten en medewerkers gun ik iets beters.

 4. jobert

  Helaas voor jou Rene heeft de redacteur B.Bokhorst de feiten goed op een rij en keurig en helder opgeschreven, niet ‘een heel verhaal’ maar een verhaal waar PE (en jij als langzittend raadslid) zich aan kan spiegelen!
  Bovendien heb je zelf een feitendeskundige in je (schaduw) fractie zitten om de feiten van B.Bokhorts na te gaan.

  Met deze wijze van reageren is PE pro-actief onderdeel van het democratisch legetimeren van iets dat nooit! had mogen gebeuren, bovendien door een PE-wethouder mogelijk gemaakt (accomodatie-nota).

  En wat de kwalilteit van de gebouwen betreft, is het niet de bouw- of onderhoudskwaliteit, hooguit de gebruikskwaliteit is een beperking als je als gemeente het wilt aanbieden voor verhuur, nadat door jullie inzet SWE (Pinel), het speciaal voor Pinel (Mens&werk + Kras) ontwikkelde pand gedwongen heeft verlaten.

  Los daarvan is het, mede gezien de noodzaak om de (economische) vitaliteit in (het westelijk deel van) de stationsstraat te bevorderen, dat deze locatie commercieel wordt uitgenut. Laat in jullie afweging het hoofd (verstand) meer spreken dan het hart!

 5. Rene Arts

  Ik weet dat de heer Bokhorst op de hoogte is, en dat dit ook geldt voor jou. Maar ik ben ook op de hoogte, kijk er alleen deels anders naar. Wat ook geldt voor de geïnformeerde fractieleden.