Hoe beheert de inwoner uit Ermelo de knip van de gemeente?

geplaatst in: Algemeen | 0

Op zaterdag 10 december stond de fractie van Progressief Ermelo in het dorp. Ondanks het koude weer hebben we veel gesprekken gevoerd. Gesprekken over wat goed gaat en wat beter kan. Maar ook: hoe verdeel je het geld? Een eenvoudige versie van de gemeentelijke begroting: je krijg acht munten om te verdelen over elf onderwerpen. Oftewel: je moet kiezen, want je komt geld te kort. Je mocht bij het verdelen ook meerdere munten bij één onderwerp stoppen.

De onderwerpen waaruit gekozen kon worden waren: zorg, armoedebeleid, groenonderhoud, fietspaden, wegen, duurzaamheid, veiligheid, sport, kunst/cultuur, woningbouw en overig.

Het potje dat de meeste muntjes kreeg was woningbouw. Bijna 30% van de munten ging daarin. Er waren zelfs inwoners die alle 8 de munten daarin stopten. Armoedebeleid en zorg waren ook thema’s die hoog scoorden, bijna 20% en 12% van de munten kwam bij deze onderwerpen terecht. Het zorgzame karakter van Ermelo kwam daar mooi in tot uiting. Ook duurzaamheid en kunst/cultuur zijn onderwerpen die goed scoorden – ruim 10% en bijna 10% van de munten kwam daar terecht. De overige onderwerpen scoorden tussen de 2% en 8%. Ook noemenswaardig: geen enkel onderwerp had geen munt. Oftewel: alles is belangrijk!

Als extra onderwerpen waar geld naar toe zou mogen, werden benoemd het veiliger maken van de Oude Telgterweg voor met name fietsers. Maar ook meer bankjes in het hele dorp voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Verder werd er gezegd dat het door het College beloofde extra veld voor voetbalvereniging EFC er moet komen.

De hoge score bij woningbouw is niet verrassend. Alhoewel hier sinds de vorige raadsperiode al het nodige aan gedaan wordt, duurt het helaas lang voordat er voldoende woningen staan. De hoge score voor armoedebeleid is opvallend. Dit heeft mogelijk te maken met deze tijd waarin veel mensen te maken krijgen met financiële moeilijkheden. Ook kunst/cultuur scoorde opvallend hoog, dat is weleens anders geweest. Bij fietspaden werd door enkele mensen aangegeven dat men ziet dat dit de laatste tijd wat beter gaat.

Naast deze uitkomsten zijn er vooral veel leuke gesprekken gevoerd. Zo hoorde wij een voor ons nieuwe uitdrukking van een meneer van 84 jaar oud: “Politici zijn net kippen, alles wat onder ze zit schijten ze op de kop”…