Bert Visser, raadslid

geplaatst in: Raadsleden | 0
Bert Visser

Sinds 1984 woon ik in Ermelo. Ons mooie dorp bood al die tijd een thuis voor ons gezin: Een groene gemeente met prachtige voorzieningen. Inwoners met zorg, respect en aandacht voor elkaar. Vanwege de ligging en bereikbaarheid een goede locatie voor mijn onderneming.

Het behoud van die waarden is allerminst vanzelfsprekend. Ermelo staat voor lastige vraagstukken. Zorgvuldige keuzes zijn nodig: om in te spelen op grote maatschappelijke thema’s; om het voorzieningsniveau op peil te houden; om nieuw beleid vorm te geven. Beperkte middelen vergen een zorgvuldig financieel beleid. 

Die politieke dilemma’s vragen om weloverwogen oplossingen. Ik wil mijn ervaring graag inzetten voor een gemeente, waarin ‘iedereen de mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen, en waarbij we -met zorg voor elkaar- niemand laten vallen”. Daarbij moeten we -juist nu- lastige keuzes maken. Ten behoeve van toekomstige generaties.

Meer concreet: Vanuit die visie wil ik me in de komende jaren inzetten voor:                                                           

  • Wonen: waarbij betaalbaar wonen, in het bijzonder voor starters en ouderen, ook kan worden bereikt door creatieve woonconcepten en vernieuwende woonvormen.
  • Duurzaamheid: Waarbij we lokaal een forse bijdrage moeten leveren op het gebied van Energietransitie en bij het bereiken van Klimaatdoelstellingen.
  • Financieel beleid: Waarbij ambities alleen kunnen worden gerealiseerd door een gezonde financiële basis en door zorgvuldige en efficiënte besteding van maatschappelijke middelen.

Groen, Sociaal en Democratisch. Waar iedereen prettig kan leven, werken, recreëren en ontwikkelen, gesteund door geschikte faciliteiten, rekening houdend met de ander. Waar leefbaarheid voorop staat, door duurzaam om te gaan met de groene omgeving en de schaarse ruimte. Door het stimuleren van sociale initiatieven, die ons dorp ten goede komen. Door condities te scheppen voor betaalbare woningen, ook voor starters.

  • Bert Visser
  • b.visser@ermelo.nl
  • 06 – 131 409 70