Voltallige oppositie betreurt achterkamertjespolitiek vanuit coalitiepartijen EenErmelo, CDA en ChristenUnie

geplaatst in: nieuws | 0

Progressief Ermelo, VVD Ermelo, SGP Ermelo en HEE22 spreken hun teleurstelling uit over het feit dat coalitiepartijen EenErmelo, CDA en ChristenUnie geen ruimte willen geven om bij de behandeling van de Kadernota 2025 (gemeentebegroting) ambtelijke deskundigen aan tafel te hebben. De vier oppositiepartijen willen maximale zorgvuldigheid betrachten bij de besluitvorming. Ook willen ze advies kunnen krijgen waaruit blijkt of de voorstellen haalbaar zijn, wat de gevolgen zijn en of de voorstellen juridisch en wettelijk in orde zijn. 

Achterkamertjespolitiek
Toen afgelopen woensdagavond een verzoek daartoe werd ingediend via een motie, vroeg fractievoorzitter Henri Luitjes van EenErmelo een schorsing aan, waarna hij met de fractievoorzitters en enkele raadsleden van CDA en ChristenUnie de zaal uitliep. Vervolgens trokken de coalitiepartijen zich terug in een achterkamertje, om het verzoek van de voltallige oppositie bij stemming te blokkeren. 

Voor de oppositiepartijen is het lastig te begrijpen waarom de coalitie er niet alles aan wil doen om voor maximale zorgvuldigheid en kennis te kiezen bij het nemen van besluiten die gaan over miljoenen euro’s gemeenschapsgeld en die de toekomst van Ermelo vormgeven.

Gebroken verkiezingsbeloften
Ter illustratie, in de verkiezingsprogramma’s van EenErmelo, CDA en ChristenUnie werden nog mooie beloftes gedaan over samenwerking met de oppositie, transparante besluitvorming en niet in achterkamertjes de besluiten al voor te koken. 

“Wij zijn wars van achterkamertjespolitiek.” (EenErmelo, verkiezingsprogramma 2022)

“Hierin schuilt de wens om meer gezamenlijk op te trekken, en niet vooral of uitsluitend langs de lijnen van coalitie versus oppositie.” (CDA Ermelo, verkiezingsprogramma 2022) 

“Ervoor zorgen dat politieke beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming in de openbaarheid plaatsvinden. Geen achterkamertjespolitiek, maar transparantie.” (ChristenUnie Ermelo, verkiezingsprogramma 2022)

Kies voor zorgvuldigheid en benut de aanwezige kennis
Volgende week behandelt de gemeenteraad de begroting voor 2025. Waar gaat de gemeente het geld van de gemeenschap aan uitgeven? Het gaat om miljoenen euro’s en er komen naar verwachting meer dan 20 voorstellen vanuit partijen voor nieuw beleid of het maken van financiële keuzes. Als gemeenteraad hebben we een grote verantwoordelijkheid om daar zorgvuldig mee om te gaan en dit goed te wegen. De voltallige oppositie vraagt om zich daarbij te kunnen laten adviseren via alle kennis die binnen het gemeentehuis aanwezig is. Immers, het zijn de ambtelijk deskundigen bij wie de meeste kennis aanwezig is over wat wel en niet mogelijk is op vrijwel alle onderwerpen. Het is vervolgens aan de gemeenteraad om met die beeldvormende adviezen van ambtenaren afwegingen te maken wat het beste is voor het algemene belang van alle Ermeloërs. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *