Aanpassing minimabeleid

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2012  kwam aan de orde een voorstel van het college om het minimabeleid aan te passen. Hieronder de inbreng van raadslid Alex Kleijnen Voorzitter, het college heeft er verstandig aan gedaan om door het NIBUD … Vervolgd

Woningbouwlocatie Groevenbeek Noord

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Het raadsvoorstel Woningbouwlocatie Groevenbeek Noord is om te komen tot de realisering van een duurzame woningbouwlocatie op deze locatie ten Oosten van de Retiefstaat, achter de school en het DVS terrein. De door de ChristenUnie en Progressief Ermelo voorbereidde motie … Vervolgd

Visie algemene begraafplaats 2010-2025

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Eén van de agendapunten in de raadsvergadering van 13 december 2012 was de Visie algemene begraafplaats 2010-2025. De kern van het raadsvoorstel was het op gang brengen van een begraafcyclus voor algemene graven en graven voor bepaalde tijd en het … Vervolgd

Persbericht PEpernoten in het dorp

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

De fractie van Progressief Ermelo (PE) was afgelopen vrijdagavond weer te vinden in het dorp. Tijdens de gezellige vrijdagse koopavond deelde de fractie PEpernoten uit aan het winkelende publiek, dat verrast reageerde op het kleine presentje. Samen met de burgers … Vervolgd

Persbericht Progressief Ermelo deelt uit

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Persbericht Progressief Ermelo deelt uit Op vrijdagavond 30 november, de laatste vrijdagse koopavond voor pakjesavond, zullen de raadsleden en andere leden van Progressief Ermelo (PE) de koude wind trotseren om met de inwoners van Ermelo in gesprek te gaan. Onder … Vervolgd

Begrotingsbehandeling in 2012

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Bij de begrotingsbehandeling in de raadsvergadering van donderdag 15 november 2012 heeft René Arts als fractievoorzitter van PE en aantal zaken benoemd: Er komt erg veel op de gemeenten af in het sociale domein, zoals;Scheiden wonen en zorgPassend onderwijsJeugdzorgWet werken … Vervolgd

VVGB optopping duplexwoningen Eksterstraat

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Een van de punten op de agenda van de raadsvergadering van 15 november 2012 ging over de optopping van de duplexwoningen aan de Eksterstraat. UWOON  wil een bestaand blok renoveren en een extra (derde) woonlaag toevoegen. Deze woonlaag zal bestaan … Vervolgd

Structuurvisie Functieverandering

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

De ‘Structuurvisie Functieverandering’ die in de raadsvergadering van 11 oktober 2012 op de agenda stond is een zeer belangrijk document omdat het bepalend is voor hoe ons buitengebied er in de toekomst uit zal zien. Immers, er zullen steeds meer … Vervolgd

Bestemmingsplan Reparatie Buitengebied Midden-West

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

In de raadsvergadering van donderdag 11 oktober 2012 stond het  vaststellen van het ‘Reparatie bestemmingsplan Buitengebied Midden-West’ op de agenda. In het in 2009 vastgestelde ‘bestemmingsplan Buitengebied Midden-West’ is goedkeuring onthouden voor een aantal planonderdelen en dit reparatieplan heeft tot … Vervolgd

Voorstel ontmanteling bio-energiecentrale Calluna

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Een belangrijk agendapunt in de raadsvergadering van donderdag 13 september 2012 was het raadsvoorstel tot ontmanteling van de bio-energiecentrale bij Calluna. Hieronder kunt u de inbreng in de raadsvergadering lezen van raadslid Dirk de Vries Reilingh. “Voorzitter,De fractie van Progressief … Vervolgd