Algemene beschouwingen: Schoolzwemmen

geplaatst in: 2003 | 0

Progressief Ermelo heeft er een stokje voor gestoken dat het schoolzwemmen plotseling wordt afgeschaft. Doordat de motie van PE werd aangenomen, blijft het schoolzwemmen voor het lopende schooljaar bestaan en moet het college voor 1 mei 2004 met nieuwe voorstellen … Vervolgd

Algemene beschouwingen: Lokale rekenkamer

geplaatst in: 2003 | 0

Progressief Ermelo wil dat Ermelo een lokale rekenkamer krijgt, die het financiële beleid van het college controleert. Het college was van plan dit op de lange baan te schuiven. Door een motie van PE werd daar een stokje voor gestoken. … Vervolgd

Algemene beschouwingen: Brede school

geplaatst in: 2003 | 0

Nauwe samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, naschoolse opvang, wijk- en sportactiviteiten vanuit 1 centraal gebouw in wijk of dorp. Dat is in grote lijnen waar het om gaat bij de zogenaamde brede school. Op diverse plaatsen in Nederland worden hiermee goede … Vervolgd

Algemene beschouwingen: Kunst en cultuur

geplaatst in: 2003 | 0

Kunst en cultuur komen amper voor in de programma-begroting. Daarom wil PE dat de gemeente in haar visie opneemt dat het belangrijke elementen zijn voor persoonlijke ontwikkeling, actieve en passieve recreatie en ontspanning. PE vindt dat de gemeente kunst en … Vervolgd

Algemene beschouwingen: Extra uitkering minima

geplaatst in: 2003 | 0

Progressief Ermelo vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente het extraatje van het rijk voor de minima niet rechtstreeks aan hen uitkeert. De gemeente heeft besloten deze zogenaamde lang-laag uitkering voor het algemene minima-beleid te gebruiken. Het extra geld van het … Vervolgd

PE voor behoud van zwemlessen

geplaatst in: 2003 | 0

Progressief Ermelo is tegen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om het schoolzwemmen geheel af te schaffen. Progressief Ermelo is van mening dat er nu al veel te weinig aan bewegingsonderwijs gedaan wordt. Wel is PE van … Vervolgd

PE wil uitkering aan minima verstrekken

geplaatst in: 2003 | 0

Progressief Ermelo heeft in schriftelijke vragen aan de gemeente om opheldering verzocht over het niet uitkeren van de extra uitkering voor minima. die de gemeente van het rijk heeft ontvangen. Onlangs heeft het college van B&W besloten het geld dat … Vervolgd