Oude Telgterweg

Door René Arts – Afgelopen woensdag is de gemeenteraad door het college van B&W geïnformeerd over de Oude Telgterweg. Er is een aantal jaren gelden besloten om dit deel (tussen de spoorwegovergang en... LEES MEER

100 woorden over Bijl in de democratie

Door Evelien Kars – Botte bijl in de democratie. Deze woorden werden mij gisteren in de mond gelegd bij de behandeling van het agendapunt notitie RO-instrumenten, inclusief amendement. Omdat wij een andere mening... LEES MEER

PROGRESSIEF ERMELO wordt gesteund door de afdelingen van: