Commotie rond Kerkdennen-voorstel

geplaatst in: 2004 | 0

Het voorstel van Progressief Ermelo om woningbouw op Kerkdennen nader te onderzoeken heeft tot beroering geleid in de gemeenteraad. Alleen de SP was bereid inhoudelijk op het plan in te gaan en steunde PE. De andere partijen betichtten PE van … Vervolgd

PE wil dat gemeenteraad meepraat over regio-visie ISV

geplaatst in: 2004 | 0

Progressief Ermelo vindt dat de gemeenteraad een oordeel moet geven over de regionale structuurvisie voor de Noord-West Veluwe. In de structuurvisie worden belangrijke keuzen voorgesteld die de hele noordelijke Veluwe aangaan en dus ook Ermelo. Er is weliswaar gediscussieerd over … Vervolgd

Onderzoek naar woningbouw op Kerkdennen

geplaatst in: 2004 | 0

Progressief Ermelo is van mening dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo mogelijkheden om woningbouw op het industrieterrein Kerkdennen mogelijk te maken heeft laten schieten. In de raadsvergadering van januari heeft Progressief Ermelo hierover al vragen … Vervolgd