Richting aan WMO

geplaatst in: 2006 | 0

Tijdens de raadsvergadering van 21 juni hebben de raadsfracties hun visie gegeven op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die vanaf 1 januari, zeer waarschijnlijk, ingaat. Gemeenten krijgen met die wet meer taken bij het ondersteunen van inwoners met een beperking. … Vervolgd

Algemene beschouwingen 2006

geplaatst in: 2006 | 0

Tijdens de raadsvergadering van 21 juni stond de Kadernota, die de hoofdlijnen voor de begroting van volgend jaar bevat, op de agenda. Dat is ook het moment om als raad algemene beschouwingen te houden over hoe het nu gaat in … Vervolgd

Kadernota 2006

geplaatst in: 2006 | 0

Op de agenda van de raadsvergadering van 21 juni staat de Kadernota met de bijbehorende stukken inventarisatie nieuw beleid en de uitwerking van het collegeprogramma. Deze stukken bouwen voort op het collegeprogramma. Daarop heeft PE forse kritiek geleverd. Het zal … Vervolgd