Bezwaarschriftencommissie

geplaatst in: 2006 | 0

Op verzoek Progressief Ermelo is het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie als bespreekonderwerp op de raadsagenda gezet. Het moet duidelijk zijn dat ingediende bezwaren serieus behandeld worden en de aanbevelingen van de commissie ook door het college overgenomen worden. Het verslag … Vervolgd

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

geplaatst in: 2006 | 0

Na een lange voorbereidingstijd kon de gemeenteraad op 28 september 2006 voor het eerst ingaan op het concept gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Voor Progressief Ermelo een belangrijk onderwerp. Al in 2000 had PE zelf een notitie geschreven onder de titel … Vervolgd

WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning

geplaatst in: 2006 | 0

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is met ingang van 1 januari 2007 deels een feit. Progressief Ermelo is tevreden over de toezegging van de wethouder dat niemand er op achteruit zal gaan in 2007. Ook PE is zich er terdege … Vervolgd

Kapvergunningenbeleid versoepeld

geplaatst in: 2006 | 0

Tijdens de meningsvormende raadsvergadering van 14 september heeft Progressief Ermelo aangegeven in te kunnen stemmen met het aanpassen van het kapvergunningenbeleid in de gemeente. De zorg om het behoud van het groen is altijd een belangrijk punt geweest voor PE. … Vervolgd

PE-raadslid mede-voorzitter gemeenteraad

geplaatst in: 2006 | 0

In de raadsvergadering van 14 september is Laurens Klappe, raadslid voor Progressief Ermelo, benoemd als mede-voorzitter van de gemeenteraadsvergaderingen. Met de invoering van het nieuwe vergadersysteem voor de gemeenteraad (na de verkiezingen in maart 2006) zijn de vroegere commissievergaderingen afgeschaft … Vervolgd

De Brede School

geplaatst in: 2006 | 0

De landelijke ontwikkeling binnen het onderwijs is steeds vaker gekozen wordt voor de optie van een Brede School. Logisch, gezien de extra kansen voor de samenleving. Een brede school betekent niets meer en minder dat je gezamenlijke huisvesting gaat realiseren … Vervolgd

Kunstnota

geplaatst in: 2006 | 0

PE is bijzonder blij dat er eindelijk een kunstnota is verschenen in de hoop, dat daar dan ook daadwerkelijk iets goeds uit voortkomt. Een 1 procent-regeling bij bouwprojecten zou een stap in de goede richting zijn. Verder zou er bij … Vervolgd