Bezwaarschriftencommissie

geplaatst in: 2006 | 0

Op verzoek Progressief Ermelo is het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie als bespreekonderwerp op de raadsagenda gezet. Het moet duidelijk zijn dat ingediende bezwaren serieus behandeld worden en de aanbevelingen van de commissie ook door het college overgenomen worden. Het verslag … Vervolgd

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

geplaatst in: 2006 | 0

Na een lange voorbereidingstijd kon de gemeenteraad op 28 september 2006 voor het eerst ingaan op het concept gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Voor Progressief Ermelo een belangrijk onderwerp. Al in 2000 had PE zelf een notitie geschreven onder de titel … Vervolgd