Begroting 2007 – 2010

geplaatst in: 2006 | 0

In de raadsvergadering van 19 oktober 2006 is de begroting voor 2007 vastgesteld. Tegelijk is bepaald waar het financieel overschot over 2005 aan besteed zou moeten worden. Progressief Ermelo heeft daartoe een aantal voorstellen gedaan. Het op weer peil brengen … Vervolgd

Besteding begrotingsoverschot 2006

geplaatst in: 2006 | 0

Het college heeft een voorstel gedaan voor de besteding van het overschot 2006. Gezien ook onze inbreng bij de bespreking van de begroting zal het u niet verbazen dat wij andere ideeën hebben voor de besteding van dat overschot. Het … Vervolgd

Progressief Ermelo wil schoolzwemmen terug

geplaatst in: 2006 | 0

De Dorpspartij en Progressief Ermelo willen dat het schoolzwemmen in Ermelo volgend jaar weer wordt ingevoerd. De raadsfracties van beide partijen komen met een voorstel, dat donderdag tijdens de behandeling van de najaarsnota 2006 en de meerjarenbegroting wordt ingebracht. De … Vervolgd

College verwaarloost klimaatbeleid

geplaatst in: 2006 | 0

Op 5 oktober 2006 is het voorstel van het college behandeld om te stoppen met het klimaatbeleid in de gemeente en het resterende beschikbare geld terug te geven aan het ministerie van VROM Progressief Ermelo had geen goed woord over … Vervolgd