Begroting 2007 – 2010

geplaatst in: 2006 | 0

In de raadsvergadering van 19 oktober 2006 is de begroting voor 2007 vastgesteld. Tegelijk is bepaald waar het financieel overschot over 2005 aan besteed zou moeten worden. Progressief Ermelo heeft daartoe een aantal voorstellen gedaan. Het op weer peil brengen … Vervolgd

Besteding begrotingsoverschot 2006

geplaatst in: 2006 | 0

Het college heeft een voorstel gedaan voor de besteding van het overschot 2006. Gezien ook onze inbreng bij de bespreking van de begroting zal het u niet verbazen dat wij andere ideeën hebben voor de besteding van dat overschot. Het … Vervolgd