Kapvergunningen

geplaatst in: 2006 | 0

Het is wederom duidelijk geworden welke Ermelose politieke partij de boom het meest een warm hart toedraagt. Dankzij PE is er nu al weer enige tijd een lijst met monumentale bomen, waar bijzondere bomen op vermeld staan die nu extra … Vervolgd

Brede school

geplaatst in: 2006 | 0

In de raadsvergadering van 7 december 2006 heeft Progressief Ermelo een amendement ingediend om de gemeente te bewegen een actieve houding aan te nemen bij het totstandkomen van een Brede School. Waarbij de gemeente niet alleen ondersteunend werkt maar ook … Vervolgd

Regionaal jeugdzorgplan

geplaatst in: 2006 | 0

Bij de behandeling van het plan van aanpak voor de regionale jeugdzorg en met name met betrekking tot de Ermelose situatie heeft PE raadslid Hans Ligtermoet de vraag opgeworpen of de raad zich niet te veel richt op de uiterlijke … Vervolgd