Herinrichting hal gemeentehuis

geplaatst in: 2007 | 0

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 oktober is besloten over de herininrichting van de hal van het gemeentehuis. Het was geen gemakkelijke keuze. Het gaat om veel geld (ruim 2 miljoen euro), anderzijds is het iedereen die de hal binnenloopt … Vervolgd

Onze reactie op begroting 2008

geplaatst in: 2007 | 0

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad de begroting 2008-2011 vastgesteld. Ook onze fractie heeft ingestemd met deze begroting. Positieve elementen zijn het gereserveerde geld voor investeringen in onderwijshuisvesting en woonzorgzones. Maar we zijn ook kritisch. De begroting sluit positief, maar dit … Vervolgd

Motie Evaluatie schoolzwemmen

geplaatst in: 2007 | 0

De raad van de gemeente Ermelo in vergadering bijeen op 25 oktober 2007, Overwegende dat: De gemeente in het kader van de WMO een duidelijke taak krijgt in het stimuleren van bewegen voor jongeren Dat tijdens de bijeenkomst over Sport … Vervolgd

Algemene beschouwingen – Begroting 2008-2011

geplaatst in: 2007 | 0

Bij de Programmabegroting in juni hebben we als raad de kaders, de boodschappen voor de nieuwe begroting aan het college meegegeven. Als Progressief Ermelo hebben we toen geopperd dat het college kleurenblind was. We misten het rood en groen in … Vervolgd