Niet Knippen maar Knijpen

geplaatst in: 2008 | 0

In de raadsvergadering van 20 november stond de herinrichting van de wijk Noord tot 30 km zone ter discussie. In de maanden ervoor heeft het de gemoederen in Ermelo erg bezig gehouden. Een van de voorstellen was namelijk het afsluiten … Vervolgd

PE tegen inhoud woonvisie

geplaatst in: 2008 | 0

In de raadsvergadering van 20 november 2008 moest de raad een beslissing nemen over de nieuwe woonvisie. Dit stuk moet tevens gaan gelden als structuurvisie in het kader van de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening. Een belangrijks stuk dus … Vervolgd