PE tegen inhoud woonvisie

geplaatst in: 2008 | 0

In de raadsvergadering van 20 november 2008 moest de raad een beslissing nemen over de nieuwe woonvisie. Dit stuk moet tevens gaan gelden als structuurvisie in het kader van de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening. Een belangrijks stuk dus … Vervolgd