Voor de idealen van PE

geplaatst in: 2010 | 0

Ermelo’s Weekblad • 29 dec 2009 •  Jongeren interesseren voor de plaatselijke politiek, het lijkt steeds lastiger te worden. Laat staan dat ze zich actief in willen zetten voor de gemeentepolitiek. Progressief Ermelo (PE) is er echter in geslaagd twee jonge mannen … Vervolgd

Verhoef voert lijst PE weer aan

geplaatst in: 2010 | 0

Kontakt 21 december 2009 Aline Verhoef-Franken (38) is bij de komende verkiezingen weer lijsttrekker van Progressief Ermelo. Op plaats twee staat Laurens Klappe, die vele jaren ervaring als raadslid inbrengt. En met René Arts op drie denkt de partij wederom … Vervolgd

PE online

geplaatst in: 2010 | 0

Kontakt (27 januari 2010) Progressief Ermelo is sinds kort actief op hyves. De partij wil via berichten, blogs, een agenda en korte filmpjes op hyves Ermeloërs zo goed mogelijk informeren. Aanmelden kan via www.progressiefermelo.hyves.nl. In de aanloop naar de verkiezingen … Vervolgd

Geen uitspraak over Kerkdennen

geplaatst in: 2010 | 0

Mede door Progresief Ermelo is in de raadsvergadering van 14 januari 2010 een motie ingediend met de bedoeling om uit te spreken dat het college werk moet gaan maken met het ontwikkelen van een visie op Kerkdennen. Volgens PE moet … Vervolgd

Burgerparticipatie

geplaatst in: 2010 | 0

PE denkt dat in nota genoemde vormen, zoals een dorpstafel, hoorzittingen en internetpeilingen,  kunnen bijdragen aan betere burgerparticipatie.  Dit werd verwoord in de decemberraadsvergadering 2009, door raadslid Rene Arts.

Raadsvisie Klimaatbeleid

geplaatst in: 2010 | 0

PE is blijdat de visie er nu ligt. De doelstellingen stralen ook ambitie uit. Dit zei raadslid Rene arts in de raadsvergadering van 10 december 2009. Wij hopen dat het College snel over gaat tot concrete acties. Daarvoor hoeft ze … Vervolgd

Evaluatie fietspadenplan

geplaatst in: 2010 | 0

In de raadsvergadering van 10 december 2009 werd het fietspadenplan geevalueerd. Ook de fietsersbond hield een presentatie.Er zijn goede dingen in het plan.Ze worden er suggesties voor nieuwe fietsverbindingen gegeven. Het College wil hier alleen tot 2014 niets mee doen … Vervolgd

Begroting: Greep in reserves, verkeerde keuzes

geplaatst in: 2010 | 0

Progressief Ermelo heeft tijdens de raadsvergadering van 5 november 2009 niet ingestemd met de voorgestelde begroting van de gemeente voor 2010. Het college van b en w zegt dat ze een solide begroting heeft gepresenteerd zonder lastenverhoging voor de inwoners. … Vervolgd

Communicatie gemeente moet beter

geplaatst in: 2010 | 0

“Gelukkig mogen we concluderen dat in Ermelo de formele procedures op orde zijn. Maar waar het om gaat is hoe we omgaan met inspraak en participatie.” Dat stelde Aline Verhoef-Franken bij de bespreking van het rapport van de lokale rekenkamercommissie … Vervolgd

Investeren in de fiets

geplaatst in: 2010 | 0

Donderdag 14 januari 2010 is er een door het college van b en w een voorstel gedaan over wat te doen met de evaluatie van het rijwielpadenplan. Het grootste deel van dat voorstel was niet  veelbelovend. Wel wil het college … Vervolgd