Spreekuur Progressief Ermelo

geplaatst in: Algemeen | 0

Het Kontakt, 4 juni 2011 Maandag 6 juni houdt Progressief Ermelo spreekuur. Inwoners die iets met de fractie willen bespreken zijn van harte welkom. Het spreekuur is van 19.00 en 19.30 uur in de hal van het gemeentehuis. Progressief Ermelo … Vervolgd

Veilig uitgaan zo eenvoudig nog niet

geplaatst in: Algemeen | 0

De Stentor, 20 mei 2011In navolging van buurgemeente Putten overweegt ook Ermelo om het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) op te starten. Definitief is dat overigens nog allerminst, zo bleek gisteravond tijdens de vergadering van de commissie Bestuur. Meerdere raadsfracties … Vervolgd

Nieuw veld blijft uit

geplaatst in: Algemeen | 0

De Stentor, 4 juni 2011 Korfbalvereniging KC Ermelo moet het voorlopig stellen zonder kunstgrasveld. Het Ermelose college van b en w vindt dat de korfbalclub te weinig leden heeft om in aanmerking te komen voor subsidie. Hoewel enkele gemeenteraadsfracties vinden … Vervolgd

Ermelo trapt op rem

geplaatst in: Algemeen | 0

De Stentor, 4 juni 2011De Sociale Dienst Veluwerand (SDV) is hard op de vingers getikt door de Ermelose gemeenteraad. De meerderheid van de fracties weigerde het nieuwe beleidsplan van de SDV goed te keuren. In plaats daarvan draagt de Ermelose … Vervolgd

Discriminatie niet-gelovigen

geplaatst in: Algemeen | 0

De Stentor, 4 juni 2011 – De Gereformeerde Gemeente Ermelo gaat zestien nieuwe appartementen bouwen aan de Hanengewei die zij wil vullen met geloofsgenoten. Dat is slecht gevallen bij verschillende gemeenteraadsfracties. Desondanks hadden zij geen andere keus dan akkoord te … Vervolgd

Bespreking bezuinigingen 9 juni 2011

geplaatst in: 2011 | 0

Tijdens de raadscommissievergadering Bestuur & Middelen werden opnieuw de bezuinigingsvoorstellen besproken. Het college had het oorspronkelijke voorstel uitgebreid met een visie, een toelichting per bezuinigingsvoorstel en de inbreng van inwoners en organisaties. Dat verduidelijkte veel. Bedoeling van de bespreking was … Vervolgd

Woningen aan Hanengewei

geplaatst in: 2011 | 0

Aan het Hanengewei, achter de Christelijk Gereformeerde kerk, worden 16 appartementen gebouwd. Positief is dat het om sociale huurwoningen gaat. Ook komen er meer parkeerplaatsen en wordt een lelijke plek in het dorp nu opgevuld. Mensen die in de appartementen … Vervolgd

Concept visie op hoofdlijnen voor structuurvisie

geplaatst in: 2011 | 0

Op 17 mei 2011 werd de concept visie op hoofdlijnen van de structuurvisie besproken. De structuurvisie (soort toekomstvisie voor Ermelo) wordt in november definitief vastgesteld. De centrumvisie wordt er dan in verwerkt. Er waren er een paar zaken die onze … Vervolgd