Fractie bezoekt Proson

geplaatst in: 2011 | 0

Door Alex Kleijnen – We zouden het bijna nog vergeten, maar het is niet alleen de Inclusief Groep die in de regio uitvoering geeft aan de Wet Sociale Werkvoorziening. Ook binnen onze eigen gemeentegrenzen nota bene kennen we een sociale … Vervolgd

Concept-visie op hoofdlijnen Ermelo 2025

geplaatst in: 2011 | 0

Op donderdag 30 juni werd de concept-visie op hoofdlijnen van de Structuurvisie besproken, die na de zomervakantie moet worden vastgesteld. Na de inbreng in eerste termijn is er, mede namens PE, een amendement ingediend over Kerkdennen. We wilden het College … Vervolgd