Beantwoording vragen over huishoudinkomenstoets

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

In onderstaande raadsbrief beantwoordt het college de door PE raadslid Alex Kleijnen gestelde vragen over de huishoudinkomenstoets: De leden van de raadvan de gemeenteErmelo Geachte leden, De wetgeving rondom de Wet werk en bijstand (WWB) is eind 2011 aangescherpt in … Vervolgd