Aanpassing minimabeleid

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2012  kwam aan de orde een voorstel van het college om het minimabeleid aan te passen. Hieronder de inbreng van raadslid Alex Kleijnen Voorzitter, het college heeft er verstandig aan gedaan om door het NIBUD … Vervolgd

Woningbouwlocatie Groevenbeek Noord

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Het raadsvoorstel Woningbouwlocatie Groevenbeek Noord is om te komen tot de realisering van een duurzame woningbouwlocatie op deze locatie ten Oosten van de Retiefstaat, achter de school en het DVS terrein. De door de ChristenUnie en Progressief Ermelo voorbereidde motie … Vervolgd

Visie algemene begraafplaats 2010-2025

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Eén van de agendapunten in de raadsvergadering van 13 december 2012 was de Visie algemene begraafplaats 2010-2025. De kern van het raadsvoorstel was het op gang brengen van een begraafcyclus voor algemene graven en graven voor bepaalde tijd en het … Vervolgd

Persbericht PEpernoten in het dorp

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

De fractie van Progressief Ermelo (PE) was afgelopen vrijdagavond weer te vinden in het dorp. Tijdens de gezellige vrijdagse koopavond deelde de fractie PEpernoten uit aan het winkelende publiek, dat verrast reageerde op het kleine presentje. Samen met de burgers … Vervolgd