Wegcategorisering

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

In de raadsvergadering van 4 juli is uitvoerig gesproken over de voorstellen voor een nieuwe wegcategorisering. Dit geldt als voorbereiding voor de opstelling van een nieuw verkeers- en vervoersplan. PE heeft daar een uitgesproken visie op.

Verder met het Centrumplan

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

In de raadsvergadering van 4 juli is besloten om het College de beschikking te geven over het totale budget van ruim 11 miljoen euro om het centrum van Ermelo aan te passen aan te pakken.

Fietstocht kunst kijken

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

Progressief Ermelo vindt kunst in de openbare ruimte belangrijk. Kortgeleden organiseerden wij daarom een fietstocht langs de belangrijkste beelden in ons dorp. Hoewel het weer ons niet heel goedgezind was, was er een flinke groep belangstellenden op komen dagen.

Slappe knieën

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

Op 20 juni 2013 vergaderde de commissie bestuur en middelen van de gemeenteraad over een belangrijk punt. Een voorbeeld kan duidelijk maken waar het om draaide. Zou u het goed vinden als uw buurman ongevraagd bij u in de tuin … Vervolgd