Algemene beschouwingen 1997

geplaatst in: 1997 | 0

De fractie van Progressief Ermelo heeft haar reactie op de begrotingsvoorstellen van de gemeente afgerond. PE heeft grote moeite met de verhoging van de belasting, maar denkt dat enige verhoging onvermijdelijk is. Om de pijn enigszins te verzachten stelt de … Vervolgd

Beeldbepalende kastanjeboom Stationsstraat blijft behouden

geplaatst in: 1997 | 0

De kastanjeboom op Stationsstraat 43 mag niet gekapt worden. De gemeente heeft geen kapvergunning verleend aan SVP-Architectuur en Stedebouw BV, die hierom had gevraagd i.v.m. de nieuwbouw. Naast Progressief Ermelo hebben drie particulieren de gemeente verzocht de kapvergunning niet af … Vervolgd

Monumentenfietstocht Progressief Ermelo

geplaatst in: 1997 | 0

Progressief Ermelo organiseert op dinsdagavond 2 september een monumentenfietstocht. De tocht voert langs een twintigtal panden die op dit moment (nog) op de Ermelose monumentenlijst staan. Progressief Ermelo wil met haar politieke fietstochten eens op een andere manier stil staan … Vervolgd

PE tegen kappen kastanjeboom Stationsstraat

geplaatst in: 1997 | 0

Het bestuur van Progressief Ermelo heeft bezwaar gemaakt tegen de aanvraag van een kapvergunning voor een kastanjeboom op het perceel Stationsstraat 43. De redenen hiervoor zijn de volgende: 1: Deze boom is beeldbepalend voor dit gedeelte van de Stationsstraat, waar … Vervolgd

Met Progressief Ermelo op de PEdalen

geplaatst in: 1997 | 0

Onder het motto ‘Met Progresief Ermelo op de PEdalen’ organiseert Progressief Ermelo een politieke fietstocht op donderdag 19 juni. De tocht voert langs een twintigtal plaatsen in het dorp die in de belangstelling stonden of staan van de politiek en … Vervolgd

Progressief Ermelo op internet

geplaatst in: 1997 | 0

Progressief Ermelo heeft een eigen website op internet. Internetgebruikers kunnen de pagina’s van Progressief Ermelo vinden onder het adres www.progressiefermelo.nl. Op de internetsite is allerlei informatie over Progressief Ermelo beschikbaar. Zo kan men er (partij)politieke nieuwtjes vinden, maar ook naam … Vervolgd

Wim Oosterhuis erelid Progressief Ermelo

geplaatst in: 1997 | 0

De ledenvergadering van Progressief Ermelo heeft oud-voorman Wim Oosterhuis benoemd tot erelid. Deze eer is Oosterhuis ten deel gevallen vanwege zijn grote verdienste voor de progressieve politiek in Ermelo. Progressief Ermelo wil hiermee de blijvende banden tussen Ermelo en Oosterhuis … Vervolgd

Verbetering stationsplein

geplaatst in: 1997 | 0

Progressief Ermelo heeft een notitie gemaakt om de directe omgeving van het station te verbeteren. De fractie is van mening dat de sterke punten van het plein en haar omgeving moeten worden versterkt en dat de zwakke kanten zoveel mogelijk … Vervolgd

Geen inboedels meer op straat na huisuitzetting

geplaatst in: 1997 | 0

Het vasthoudend pleidooi van Progressief Ermelo voor een humaner beleid bij huisuitzettingen heeft tot succes geleid. De gemeente Ermelo en de Groene Zoom hebben de afspraak gemaakt dat zij de kosten van afvoer en opslag van inboedel bij een gedwongen … Vervolgd

Koudetoeslag

geplaatst in: 1997 | 0

Na lang politiek getouwtrek heeft de gemeenteraad eindelijk besloten om een koudetoeslag van 100 toe te kennen. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de extra stookkosten die deze mensen in de koude winter van ’95-’96 hebben moeten maken. het geld … Vervolgd