Lijst voor Gemeenteraadsverkiezingen bekend

geplaatst in: 1997 | 0

De leden van Progressief Ermelo hebben Dirk de Vries Reilingh als lijsttrekker gekozen. De Vries Reilingh is momenteel wethouder van Financiën en Milieu. Als tweede staat fractievoorzitter Laurens Klappe op de lijst. Derde is raadslid Gerard Heemskerk. Progressief Ermelo hoopt … Vervolgd

Thema-avond voor jong en oud:”Goede raad is jong”

geplaatst in: 1997 | 0

Op donderdagavond 13 november organiseert Progressief Ermelo een thema-avond over jongeren. Centraal op de avond staat het rapport ‘Goede raad is jong’, waarin de uitkomsten staan van de enquete die door jongeren onder Ermelose jongeren gehouden is. Naast de presentatie … Vervolgd

Begroting 1998

geplaatst in: 1997 | 0

De voltallige gemeenteraad heeft de begroting 1998 vastgesteld. De aangekondigde belastingverhoging van tussen de 7 en 11 % ging niet door. Uiteindelijk is de belasting voor 1998 met 4,5 % verhoogd. Progressief Ermelo heeft de voorstellen om de belastingdruk naar … Vervolgd

Jongeren vragen jongeren naar mening over Ermelo

geplaatst in: 1997 | 0

Een groep jonge leden en sympathisanten van Progressief Ermelo houdt van 17-25 oktober een enquete onder Ermelose jongeren. Jolanda (21), Eelke (18), Hans (24), Thomas (21 ) en Jaap-jan (18) zullen op verschillende plaatsen in het dorp jongeren tussen de … Vervolgd

Algemene beschouwingen 1997

geplaatst in: 1997 | 0

De fractie van Progressief Ermelo heeft haar reactie op de begrotingsvoorstellen van de gemeente afgerond. PE heeft grote moeite met de verhoging van de belasting, maar denkt dat enige verhoging onvermijdelijk is. Om de pijn enigszins te verzachten stelt de … Vervolgd

Beeldbepalende kastanjeboom Stationsstraat blijft behouden

geplaatst in: 1997 | 0

De kastanjeboom op Stationsstraat 43 mag niet gekapt worden. De gemeente heeft geen kapvergunning verleend aan SVP-Architectuur en Stedebouw BV, die hierom had gevraagd i.v.m. de nieuwbouw. Naast Progressief Ermelo hebben drie particulieren de gemeente verzocht de kapvergunning niet af … Vervolgd

Monumentenfietstocht Progressief Ermelo

geplaatst in: 1997 | 0

Progressief Ermelo organiseert op dinsdagavond 2 september een monumentenfietstocht. De tocht voert langs een twintigtal panden die op dit moment (nog) op de Ermelose monumentenlijst staan. Progressief Ermelo wil met haar politieke fietstochten eens op een andere manier stil staan … Vervolgd

PE tegen kappen kastanjeboom Stationsstraat

geplaatst in: 1997 | 0

Het bestuur van Progressief Ermelo heeft bezwaar gemaakt tegen de aanvraag van een kapvergunning voor een kastanjeboom op het perceel Stationsstraat 43. De redenen hiervoor zijn de volgende: 1: Deze boom is beeldbepalend voor dit gedeelte van de Stationsstraat, waar … Vervolgd

Met Progressief Ermelo op de PEdalen

geplaatst in: 1997 | 0

Onder het motto ‘Met Progresief Ermelo op de PEdalen’ organiseert Progressief Ermelo een politieke fietstocht op donderdag 19 juni. De tocht voert langs een twintigtal plaatsen in het dorp die in de belangstelling stonden of staan van de politiek en … Vervolgd

Progressief Ermelo op internet

geplaatst in: 1997 | 0

Progressief Ermelo heeft een eigen website op internet. Internetgebruikers kunnen de pagina’s van Progressief Ermelo vinden onder het adres www.progressiefermelo.nl. Op de internetsite is allerlei informatie over Progressief Ermelo beschikbaar. Zo kan men er (partij)politieke nieuwtjes vinden, maar ook naam … Vervolgd