Algemene beschouwingen 1998

geplaatst in: 1998 | 0

Eind oktober waren de jaarlijkse algemene beschouwingen. De eerste sinds de verkiezingen. De raad besprak de begroting en de consequenties die de tegenvallers zouden moeten hebben. Een door Progressief Ermelo ingediende motie om te voorkomen dat de personeelskosten opnieuw uit … Vervolgd

Bezoek statenfractie Groenlinks en PVDA

geplaatst in: 1998 | 0

Op 8 oktober zijn Statenleden van GroenLinks en PvdA op werkbezoek geweest in de gemeente Ermelo. Aanleiding was de voortgaande discussie over een mogelijk regionaal bedrijventerrein bij Horst. Vanuit Progressief Ermelo zijn initiatieven ondernomen de provinciale politiek te informeren over … Vervolgd

Progressief Ermelo spreekt statenfractie Groenlinks

geplaatst in: 1998 | 0

De fractie van Progressief Ermelo heeft deze week een onderhoud gehad met de Statenfractie van GroenLinks. Onderwerp van gesprek was ondermeer de mogelijke komst van een regionaal bedrijventerrein in de omgeving van Horst. Zoals bekend is Progressief Ermelo een tegenstander … Vervolgd

Progressief Ermelo wil museum in pand wereldwinkel

geplaatst in: 1998 | 0

De fractie van Progressief Ermelo is verheugd dat de gemeente het perceel Stationsstraat 23-25 (wereldwinkel) wil aankopen. PE is er tevreden mee dat het dreigende huisvestingsprobleem van de Wereldwinkel hierdoor is opgelost. Na de nodige omzwervingen in ons dorp is … Vervolgd

Politieke fietstocht Progressief Ermelo naar Horst

geplaatst in: 1998 | 0

Op donderdagavond 18 juni houdt Progressief Ermelo een politieke fietstocht. Progressief Ermelo wil met haar politieke fietstochten eens op een andere manier stilstaan bij plaatsen die in het politiek nieuws zijn. Centraal tijdens deze fietstocht staat de omgeving van Horst, … Vervolgd