Peuterspeelzalen basisvoorziening

geplaatst in: 2003 | 0

Vanaf 2005 worden de peuterspeelzalen een basisvoorziening. Dat betekent dat er dan structureel subsidie komt. Hoeveel is nog onzeker. De peuterspeelzalen wachten al jaren op meer duidelijkheid over hun positie. In het welzijnsplan 2004-2008 wordt die duidelijkheid nog onvoldoende gegeven. … Vervolgd

PE: kritiek op jeugdbeleid

geplaatst in: 2003 | 0

Het college geeft aan jeugdbeleid erg belangrijk te vinden, maar maakt dat weinig concreet. Er zijn voorbeelden te over waaruit blijkt dat het niet zo hoog op de agenda staat als er gezegd wordt. Om een paar voorbeelden te noemen: … Vervolgd

Geld voor ontwikkelingssamenwerking gehandhaafd

geplaatst in: 2003 | 0

Door een motie van Progressief Ermelo, mede ondersteund door CDA en ChristenUnie, blijft de gemeentelijke subsidie voor ontwikkelingssamenwerking gehandhaafd. PE is het ermee eens dat deze subsidie niet past in het nieuwe welzijnsbeleid, maar vindt dat de gemeente dan een … Vervolgd

Algemene beschouwingen: Extra uitkering minima

geplaatst in: 2003 | 0

Progressief Ermelo vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente het extraatje van het rijk voor de minima niet rechtstreeks aan hen uitkeert. De gemeente heeft besloten deze zogenaamde lang-laag uitkering voor het algemene minima-beleid te gebruiken. Het extra geld van het … Vervolgd

Algemene beschouwingen: Kunst en cultuur

geplaatst in: 2003 | 0

Kunst en cultuur komen amper voor in de programma-begroting. Daarom wil PE dat de gemeente in haar visie opneemt dat het belangrijke elementen zijn voor persoonlijke ontwikkeling, actieve en passieve recreatie en ontspanning. PE vindt dat de gemeente kunst en … Vervolgd

Algemene beschouwingen: Brede school

geplaatst in: 2003 | 0

Nauwe samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, naschoolse opvang, wijk- en sportactiviteiten vanuit 1 centraal gebouw in wijk of dorp. Dat is in grote lijnen waar het om gaat bij de zogenaamde brede school. Op diverse plaatsen in Nederland worden hiermee goede … Vervolgd

Algemene beschouwingen: Lokale rekenkamer

geplaatst in: 2003 | 0

Progressief Ermelo wil dat Ermelo een lokale rekenkamer krijgt, die het financiële beleid van het college controleert. Het college was van plan dit op de lange baan te schuiven. Door een motie van PE werd daar een stokje voor gestoken. … Vervolgd

Algemene beschouwingen: Schoolzwemmen

geplaatst in: 2003 | 0

Progressief Ermelo heeft er een stokje voor gestoken dat het schoolzwemmen plotseling wordt afgeschaft. Doordat de motie van PE werd aangenomen, blijft het schoolzwemmen voor het lopende schooljaar bestaan en moet het college voor 1 mei 2004 met nieuwe voorstellen … Vervolgd