Betaalbare woningen nog ver te zoeken bij DVS terrein

geplaatst in: 2007 | 0

Tijdens de raadsvergadering van 13 december is een tussenrapportage besproken over de mogelijke verplaatsing van DVS’33 en EFC naar de Telgtereng. Vanuit Progressief Ermelo werd opgemerkt dat er nu eindelijk een goed leesbaar stuk ter tafel ligt waarin de verschillende … Vervolgd

Herinrichting hal gemeentehuis

geplaatst in: 2007 | 0

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 oktober is besloten over de herininrichting van de hal van het gemeentehuis. Het was geen gemakkelijke keuze. Het gaat om veel geld (ruim 2 miljoen euro), anderzijds is het iedereen die de hal binnenloopt … Vervolgd

Algemene beschouwingen – Begroting 2008-2011

geplaatst in: 2007 | 0

Bij de Programmabegroting in juni hebben we als raad de kaders, de boodschappen voor de nieuwe begroting aan het college meegegeven. Als Progressief Ermelo hebben we toen geopperd dat het college kleurenblind was. We misten het rood en groen in … Vervolgd

Motie Evaluatie schoolzwemmen

geplaatst in: 2007 | 0

De raad van de gemeente Ermelo in vergadering bijeen op 25 oktober 2007, Overwegende dat: De gemeente in het kader van de WMO een duidelijke taak krijgt in het stimuleren van bewegen voor jongeren Dat tijdens de bijeenkomst over Sport … Vervolgd

Onze reactie op begroting 2008

geplaatst in: 2007 | 0

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad de begroting 2008-2011 vastgesteld. Ook onze fractie heeft ingestemd met deze begroting. Positieve elementen zijn het gereserveerde geld voor investeringen in onderwijshuisvesting en woonzorgzones. Maar we zijn ook kritisch. De begroting sluit positief, maar dit … Vervolgd

Resultaten enquête woningbouw – PE peilt mening

geplaatst in: 2007 | 0

Zo’n honderd mensen hebben meegedaan aan een enquête van Progressief Ermelo over woningbouw. Op de vraag of er nog gebouwd moet worden in Ermelo reageerde het meerendeel instemmend. Er is behoefte aan (goedkope) koopwoningen, maar vooral ook aan betaalbare huurwoningen. … Vervolgd

Progressief Ermelo op campagne

geplaatst in: 2007 | 0

Nee, er zijn nog geen verkiezingen op komst. Zeker niet voor de gemeenteraad. Die zijn pas over drie jaar. Toch stond PE op zaterdag 16 juni op het Pauwenplein. PE wil graag de mening van Ermelo-ers horen. Dat kan gaan … Vervolgd

Geen compensatie bijdrage gehandicaptenvervoer

geplaatst in: 2007 | 0

Op 5 mei 2007 stond een bericht in de pers dat de rechtbank in Zutphen een uitspraak heeft gedaan over de bijdrage voor gehandicaptenvervoer. Een Ermeloër heeft met succes de verlaging aangevochten van de bijdrage die de gemeente hem heeft … Vervolgd

Verantwoordingsdebat jaarrekening 2006

geplaatst in: 2007 | 0

Er ligt een omvangrijke jaarrekening met veel informatie over het afgelopen jaar. Dat stellen we op prijs. Maar, er zijn meerdere zaken die ons verontrusten. Ik noem er drie. er zijn te veel doorgeschoven posten die zitten met name op … Vervolgd

Algemene Beschouwingen Kadernota 2007

geplaatst in: 2007 | 0

De kleuren rood en groen spelen een belangrijke rol bij kleurenblindheid. Onze fractie heeft de indruk dat het college een beetje kleurenblind is, omdat deze twee kleuren wat verbleken in de kadernota. Kleurenblindheid komt overigens veel vaker voor bij mannen … Vervolgd