nu stoppen

geplaatst in: 2008 | 0

Ermelo's weekblad 24 december 2008 ERMELO – Gemeentebelang, Progressief Ermelo (PE), Dorpspartij en SGP stoppen liever vandaag nog dan morgen met de ontwikkelingen van het sportpark. PE twijfelt er sterk aan dat er goedkope starterswoningen op het DVS-terrein komen. Als … Vervolgd

geluidskar uit apv

geplaatst in: 2008 | 0

Ermelo's weekblad 24 december 2008 ERMELO – Het college wil de vergunning voor geluidswagens uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) schrappen. Burgemeester Omta reageerde op alle aanmerkingen: "Als PE tijdens de verkiezingstrijd geluidswagens wil inzetten, moeten ze dat vooral doen. … Vervolgd

contract voor zes jaar

geplaatst in: 2008 | 0

Ermelo's weekblad 24 december 2008 ERMELO – De gemeente heeft het contract met Defensie over het gebruik van de Ermelose hei is van drie jaar naar zes jaar verlengd. Volgens Laurens Klappe (PE), donderdag tijdens de raadsvergadering, had daar toch … Vervolgd

schrappen vloekverbod uit apv

geplaatst in: 2008 | 0

uit het Ermelos Weekblad van 23 december 2008  ERMELO – Waarom wil het college het vloekverbod uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) schrappen, terwijl in het voorjaar nog voor het tegendeel werd gepleit. Dat vroegen alle raadsfracties zich vol verbazing af.

Plan Telger Eng verdeelt raad

geplaatst in: 2008 | 0

De Stentor van vrijdag 19 december 2008 ERMELO – De gemeenteraad van Ermelo heeft gisteravond ingestemd met een nieuw bestemmingsplan voor de Telgter Eng. Dit maakt het mogelijk hier een sportpark te bouwen. De raad was sterk verdeeld. De coalitiefracties … Vervolgd

Weinig steun voor schrappen vloekverbod

geplaatst in: 2008 | 0

Van de website van het Kontakt van 19 december 2008 door Lilian Verdoorn Ermelo – De kans is klein dat het vloekverbod uit de algemene plaatselijke verordening (APV) verdwijnt. Het college had dat voorgesteld in het kader van deregulering, maar CDA … Vervolgd

Stichting uit kritiek over gang van zaken bouwplan

geplaatst in: 2008 | 0

De Stentor zaterdag 20 december 2008  ERMELO – Stella Schouten van de Stichting Telgter Eng heeft ernstige bedenkingen over de instemming van de raad met het nieuwe bestemmingsplan. "De manier waarop het is gegaan is vreemd. Dit plan is hoofdzakelijk … Vervolgd

tegen bestemmingsplan telgter eng

geplaatst in: 2008 | 0

Tijdens de raadsvergadering van 18 december 2008 heeft Progressief Ermelo zich tegen het vaststellen van het bestemmingsplan Telger Eng uitgesproken. Raadslid Larurens Klappe deed dit met de volgende bijdrage: Zoals twee weken geleden al aangegeven hebben we als Progressief Ermelo erg … Vervolgd

Raad stelt met frisse tegenzin plan Telgter Eng vast

geplaatst in: 2008 | 0

van website het kontakt 19 december 2008 door Lilian Verdoorn    Ermelo – Met elf stemmen voor en zeven tegen heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan sportparken Telgter Eng vastgesteld. Maar zelfs bij de collegepartijen ging dat niet van harte. “We hebben er … Vervolgd

wat is nut en noodzaak verhuizing dvs naar telgter eng?

geplaatst in: 2008 | 0

Meningsvormende besptreking van het bestemmingsplan Telgter Eng Raad 4 december 2008. Tijdens het agendapunt kwartaalrapportage verhuizing DVS is de stand van zaken verplaatsing DVS al uitgebreid besproken. Dit bestemmingsplan is er een uitvloeisel van. Op een aantal punten willen we … Vervolgd