Vragen over Randstadspoor

geplaatst in: 2010 | 0

In de Stentor van 26 november 2010 stond een artikel over de bouw van een tunnel onder het NS station van Harderwijk, naar aanleiding van het doortrekken van het Randstadspoor tot Harderwijk in 2015. Uiteraard is Progressief Ermelo blij met … Vervolgd

Straatmuzikanten

geplaatst in: 2010 | 0

Donderdag 18 november diende de VVD een motie in. Zij willen dat de straatmuzikanten voortaan weer een vergunning moeten hebben om op te treden. Dat waren wij met ze eens. Er komen steeds muzikanten bij die in het algemeen slecht … Vervolgd

Plan van aanpak Structuurvisie vastgesteld

geplaatst in: 2010 | 0

Donderdag 18 november heeft de gemeenteraad een plan van aanpak voor het opstellen van de Structuurvisie Ermelo vastgesteld. Dit plan van aanpak geeft aan hoe de structuurvisie tot stand moet komen. Een structuurvisie geeft aan welke richting we uit willen … Vervolgd

Parkeren niet onder loep

geplaatst in: 2010 | 0

Het Kontakt, door Lilian Verdoorn, 17 november 2010. Mogelijk komt er een extra parkeerdek op de Markt en de Chevallierlaan. Een motie van Progressief Ermelo en de SGP heeft dat niet kunnen verhinderen. De twee partijen wilden dat de gemeente … Vervolgd

Onderzoek naar parkeerplaatsen

geplaatst in: 2010 | 0

De Stentor, door Paul Hartman, 13 november 2010. Ermelo wil op korte termijn het aantal parkeerplaatsen in de dorpskern uitbreiden. De gemeente heeft twee locaties op het oog: de Markt en de Chevallierlaan. Het gemeentebestuur wil de bouw van de … Vervolgd

Reactie op begroting 2011

geplaatst in: 2010 | 0

Tijdens de raadsvergadering van 11 november werd de begroting voor het komende jaar besproken en vastgesteld. Progressief Ermelo ziet een aantal grote opgaven voor de komende jaren. Fractievoorzitter Aline Verhoef-Franken benoemde onder andere de structuurvisie, goedkope woningbouw, uitvoering van het … Vervolgd

Kaderstelling centrumvisie

geplaatst in: 2010 | 0

Vorige week werd de kaderstelling centrumvisie opnieuw besproken. De bedoeling is dat we als Raad uitgangspunten meegeven aan het College, waarbij ze rekening moeten houden bij het werken aan de definitieve visie. PE is blij dat veel partijen, waaronder winkeliers … Vervolgd

Woningbouwprojecten

geplaatst in: 2010 | 0

Op 28 oktober is de halfjaarlijkse rapportage grondexploitatie besproken. Hierin staan een aantal projecten op het gebied van ruimtelijke ordening en woningbouw waar de gemeente momenteel mee bezig is. Vanuit onze fractie heb ik (René Arts, red.) diverse vragen gesteld … Vervolgd

‘Niet bezuinigen op de zwakkeren in Ermelo’

geplaatst in: 2010 | 0

  De Stentor, door Paul Hartman, 4 oktober 2010 Ermeloërs willen niet bezuinigen op het armoedebeleid en subsidie voor goedkope woningbouw. Dat blijkt uit een onderzoek dat Progressief Ermelo (PE) heeft gehouden onder honderd Ermeloërs. Armoedebeleid is een vanzelfsprekendheid, zo … Vervolgd