1. Evelien Kars (Lijsttrekker)

Sinds de zomer van 2017 maak ik onderdeel uit van Progressief Ermelo, en vanaf 2018 in de raad. Een inhoudelijk sterk en fijn team met deskundige mensen.

Mijn grootste drive om destijds de politiek in te gaan is: keuzes begrijpen en vervolgens uitleggen. In plaats van kritiek leveren vanaf de zijlijn. Deze drive is er nog steeds – zeker met alle bezorgde en kritische inwoners. Het spanningsveld tussen je gehoord voelen en gelijk krijgen is daarbij een grote uitdaging.

Verder werk ik drie dagen per week bij een bedrijf dat staat voor schone en betaalbare energie voor iedereen. Ben ik moeder van drie kinderen in de leeftijd van 18, 17 en bijna 15 en heb een relatie met Erik.

Al met al is er genoeg te doen, samenwerken is daarbij de sleutel tot succes. De kunst is om de plannen waar te maken en om te zetten in concrete acties. Daar gaan wij ons voor inzetten. Daarbij hopen we op uw steun en hulp. Dát vinden wij belangrijk. 

2. René Arts

Ik werk als ambtelijk secretaris van twee ondernemingsraden, en als klachtenbemiddelaar bij ’s Heerenloo. Daarvoor heb ik lang als groepsleider en als activiteitenbegeleider gewerkt. Al vele jaren ben ik binnen Progressief Ermelo actief.

Verder woon ik vanaf mijn 6e jaar in Ermelo  Ik ben getrouwd en heb 2 dochters die inmiddels al niet meer thuis wonen. Hobby’s zijn onder andere lezen, lekker eten en wandelen.

Wat ik de komende periode hoop te bereiken is een met nieuwe mensen snel goed functionerende fractie die goed kan samenwerken en toegankelijk is voor iedereen, dus zowel in als buiten de politiek. Verder hoop ik meer sturing te geven op het brede terrein van sociale onderwerpen. Hiervoor zal samenwerking met partijen uit omliggende gemeenten maar ook met deskundigen vanuit zorg en welzijn in Ermelo nodig zijn. Daarnaast hoop ik de behaalde successen beter voor het voetlicht te kunnen brengen.

Ik heb er veel zin in om met de, grotendeels vernieuwde ploeg, aan de slag te gaan.

3. Lida Veenstra

Samen met mijn man en drie dochters woon ik sinds 2004 in Ermelo. In 2019 ben ik fractievertegenwoordiger geworden voor Progressief Ermelo. Ook werk ik als ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad van een grote GGZ-organisatie in Overijssel. Ik heb een juridische achtergrond en dat biedt een mooie aanvulling op het team van Progressief Ermelo. Bijna dagelijks ben ik in het bos te vinden met de hond, en iets minder vaak op de mountainbike. Ik zing bij Kleinkoor Caprice.

Ik zie dat de ambitie van PE-ers is gericht op de samenleving en dat de persoonlijke ambitie daarin volgend is. En zo moet het ook zijn. Als inwoner van Ermelo hoop ik dat er raadsleden zijn die zich met tijd, interesse en gezond verstand willen inzetten voor de samenleving. Ik hoop dat er politici zijn die het aandurven om verder te kijken dan vier jaar, en daarbij handelen vanuit de waarden waar zij voor staan. Zo’n raadslid zou ik zelf willen zijn.

Ik wil dat Progressief Ermelo over vier jaar kan zeggen: Wij hebben steeds gehandeld vanuit solidariteit, omzien naar elkaar en omzien naar de aarde.

4. Frans van de Visse

Al weer ruim 30 jaar woonachtig in Ermelo en al bijna veertig jaar getrouwd met Tineke van de Visse – Jagerman, vader van drie mooie jongvolwassenen en opa van vijf prachtige kleinkinderen.

Mijn achtergrond is divers, eerst 12 jaar bij de marine en daarbij veel van de wereld gezien. Vervolgens binnen het bedrijfsleven gewerkt als manager  binnen de automatisering, diesel bouw, spoormarkt, infra en utiliteit. Vervolgens de overstap gemaakt naar de Dierenbescherming en uiteindelijk naar het onderwijs.

Nu ik klaar ben met werken vind ik het belangrijk om mij in te zetten voor een leefbare wereld en meer sociale gelijkheid. Daarbij gaan (hoe kan het ook anders als opa) kinderen mijn aan het hart.

Mensen zien mij als een vriendelijk, sociaal mens. Iemand die goed kan luisteren en  betrokken is. Daarnaast ben ik ook iemand die vecht voor zijn idealen en daarbij heel lang doorgaat.

De komende raadsperiode wil ik mij als Raadslid, inzetten voor het belang van de sociaal zwakkeren en het behoud van de fijne leefomgeving  in Ermelo.

5. Bert Visser

Sinds 1984 woon ik in Ermelo. Ons mooie dorp bood al die tijd een thuis voor ons gezin: Een groene gemeente met goede voorzieningen, liggend in een veelzijdige regio.

Het behoud van die waarden is allerminst vanzelfsprekend. Ermelo staat voor lastige vraagstukken. Zorgvuldige keuzes zijn nodig: om in te spelen op grote maatschappelijke thema’s; om het voorzieningsniveau op peil te houden; om nieuw beleid vorm te geven. Beperkte middelen vergen een zorgvuldig financieel beleid. 

Die politieke dilemma’s vragen om weloverwogen oplossingen. Ik wil mijn ervaring graag inzetten voor een gemeente, waarin we ‘iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen”.

Groen, Sociaal en Democratisch. Waar iedereen prettig kan leven, werken, recreëren en ontwikkelen, gesteund door geschikte faciliteiten, rekening houdend met de ander. Waar leefbaarheid voorop staat, door duurzaam om te gaan met de groene omgeving en de schaarse ruimte. Door het stimuleren van sociale initiatieven, die ons dorp ten goede komen. Door condities te scheppen voor betaalbare woningen, ook voor starters.

6. Rob Onderweegs

Vader van twee kinderen, Yuri (19) en Aniek (16) die ik samen met mijn vrouw Maud probeer een zo’n mooi mogelijke toekomst te bieden.

Geboren en getogen Ermelo-er, sociaal, links en al jaren verbaasd over de uitholling van publieke diensten in Nederland. De zorg, onderwijs, sociale zekerheid en huisvesting, Nederland is er niet beter op geworden.

Als voormalig sales- en projectmanager, denk ik dat ik een goede toevoeging ben voor Progressief Ermelo en daarmee voor Ermelo. Zeer breed inzetbaar, doelgericht en gedreven. Op bovenstaande onderwerpen geïnteresseerd maar vooral gemotiveerd om vooruitgang te boeken. 

Ik ga er alles aan doen om de komende uitdagingen aan te pakken en op te lossen, het sociale gedachtengoed weer prominent op de kaart te zetten en een véél hogere betrokkenheid tussen inwoners en politiek te realiseren.

7. Astrid Meier

Twee jaar geleden ben ik met mijn zoon en twee honden in het mooie Ermelo komen wonen aan de rand van bos en hei en daar geniet ik dagelijks van. Als kleindochter van een tuinder en grootgebracht met veel liefde voor de natuur, ligt mijn focus in werk en politiek vooral bij de grote uitdagingen op gebied van circulaire economie, klimaatverandering, biodiversiteit en kringlooplandbouw. Daarbij denk ik met de lange termijn voor ogen en met wederkerigheid en inclusiviteit in mijn hart, omdat ik het erg belangrijk vind de wereld beter achter te laten voor onze toekomstige achterkleinkinderen.

Samen met mijn zakenpartner heb ik een adviesbureau in duurzaamheid en circulaire economie, waarbij we “communities of practice” bouwen en met name overheden helpen belemmeringen weg te nemen in deze transitie. Daarnaast ben ik nu 6 jaar fractievoorzitter voor Water Natuurlijk bij waterschap Vallei en Veluwe. Binnen PE kan ik de verbinding leggen tussen het waterschap en de lokale politiek in Ermelo.

8. Aad Bezemer

Inmiddels woon ik alweer ruim 9 jaar in Ermelo en voel me er uitstekend thuis. Voor mijn pensionering werkte ik bij het ministerie van Milieu (in zijn verschillende verschijningsvormen) en de laatste paar jaar bij het RIVM op de beleidsterreinen geluid en luchtkwaliteit. Vanuit die ervaring en mijn technische achtergrond zijn duurzaamheid en ruimtelijke ordening mijn “natuurlijke” aandachtsgebieden bij Progressief Ermelo.

De lokale politiek vind ik boeiend, er gebeurt veel op veel verschillende terreinen: “never a dull moment”. De inzet van Progressief Ermelo voor “nieuwe politiek” steun ik van harte en daar blijf ik graag in meedenken.

De komende jaren krijgt Ermelo met veel keuzes te maken die flinke invloed zullen hebben op onze leefomgeving, zoals bouwlocaties, duurzame energieopwekking, “van het gas af”.  Als fractievertegenwoordiger ben ik rechtstreeks bij de politieke discussies betrokken geweest en verder mag ik me als bestuurslid van PE ook op bestuurlijk vlak nuttig maken. Ik blijf me graag bij Progressief Ermelo inzetten om Ermelo nog duurzamer te maken.

9. Bea van ’t Hul

Vanaf 2006 ben ik lid van Progressief Ermelo na eerder actief geweest te zijn voor de SP. Vanaf 2012 heb ik verschillende functies gehad zowel in de fractie als nu in het bestuur. In het dagelijks leven werk ik als sociaal psychiatrisch verpleegkundige in de ggz. In mijn vrije tijd mag ik graag wandelen en mountainbiken.

Door mijn aanmelding wil ik mijn steun uitspreken aan de vernieuwde fractie en mijn betrokkenheid tonen. Ik hoop dat Progressief Ermelo over 4 jaar de ingezette vernieuwing heeft voortgezet. Dit zie je omdat inwoners zich welkom en uitgenodigd voelen om mee te praten en mee te denken over de onderwerpen die (politiek) belangrijk zijn voor Ermelo. Dat mensen oprecht kunnen zeggen dat ze blij met (Progressief) Ermelo zijn. 

10. Bjarne Sinneker

Als consultant in de financiële sector reis ik het hele land door. Toch ben ik na mijn studie weer in Ermelo gaan wonen. Een van de redenen om terug te komen is dat ik al als zevenjarige korfbalde bij CVS Dindoa en tegenwoordig in het eerste speel.

Maar dat is niet het enige dat mij aan Ermelo bindt: de gezelligheid van het centrum en het samen zijn met vrienden en familie is voor mij belangrijk.

Ik meld me aan voor Progressief Ermelo omdat ik het belangrijk vind dat de gemeenteraad ervoor zorgt dat onze gemeente er ook voor de jongeren is. Naast woningbouw voor jongeren en starters, zijn evenementen die Ermelo op de kaart zetten en de inwoners samenbrengen, zoals b.v. Koningsdag en zomerfeesten belangrijk. Daarnaast vind ik dat sport voor alle inwoners, jong en oud, toegankelijk moet zijn en dat sportverenigingen kunnen blijven doen waar ze goed in zijn: mensen verbinden.

 1. Jan Betten
 2. Eelco de Lange
 3. Jacco Duel
 4. Ivio Damming
 5. Marlous Arts 
 6. Hanneke de  Heij
 1. Hans Ligtermoet
 2. Liesbeth Bronkhorst
 3. Dirk de Vries Reilingh 
 4. Anita Kiers
 5. Herman Bolhuis
 6. Maarten Mestrom
 1. Be de Vries
 2. Pim Engelsman
 3. Rein Tanis
 4. Laurens Klappe
 5. Alex Kleijnen 
 6. Anneke Knoppert