Knooppunten verbeteren

geplaatst in: Algemeen | 0

17 juli 2013 – De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met het voorstel van Fietsersbond Ermelo om het toeristische netwerk van fietsknooppunten te verbeteren. De ChristenUnie heeft zich daar samen met CDA Ermelo, Progressief Ermelo en de VVD met een motie … Lees verder

Kadernota

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

Op donderdag 11 juli was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Op de agenda stond de kadernota. De kadernota is een belangrijke aanzet om tot een begroting voor 2014 (en daarna) te komen. Het is ook de vergadering waar de … Lees verder

Wegcategorisering

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

In de raadsvergadering van 4 juli is uitvoerig gesproken over de voorstellen voor een nieuwe wegcategorisering. Dit geldt als voorbereiding voor de opstelling van een nieuw verkeers- en vervoersplan. PE heeft daar een uitgesproken visie op.

Verder met het Centrumplan

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

In de raadsvergadering van 4 juli is besloten om het College de beschikking te geven over het totale budget van ruim 11 miljoen euro om het centrum van Ermelo aan te passen aan te pakken.

Fietstocht kunst kijken

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

Progressief Ermelo vindt kunst in de openbare ruimte belangrijk. Kortgeleden organiseerden wij daarom een fietstocht langs de belangrijkste beelden in ons dorp. Hoewel het weer ons niet heel goedgezind was, was er een flinke groep belangstellenden op komen dagen.

Slappe knieën

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

Op 20 juni 2013 vergaderde de commissie bestuur en middelen van de gemeenteraad over een belangrijk punt. Een voorbeeld kan duidelijk maken waar het om draaide. Zou u het goed vinden als uw buurman ongevraagd bij u in de tuin … Lees verder

En dat vind ik! – Alex Kleijnen

geplaatst in: Algemeen, En dat vind ik | 0

Vorige week is in de gemeenteraad over de jaarrekening 2012 gesproken. De financiële eindafrekening ziet er gezond uit. Helemaal goed nieuws is het overschot van 2,3 miljoen. (dankzij een aantal incidentele meevallers) Ook de buffer om tegenslagen en risico’s op … Lees verder

Kunst kijken met Progressief Ermelo

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

PE vindt kunst belangrijk. PE vindt ook dat Ermelo daar goed mee om moet gaan bij de komende centrum vernieuwing. Beelden zijn tenslotte mede bepalend voor de sfeer en uitstraling van ons dorp. Maar wat voor soort beelden willen we … Lees verder

Jaarrekening 2012

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

Vorige week is in de gemeenteraad over de jaarrekening 2012 gesproken. De financiële eindafrekening ziet er gezond uit.

Bedrijfsbezoek Omrin te Oudehaske

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

Regelmatig wordt ons gevraagd waarom Ermelo geen plastic inzamelt zoals wel gebeurt met glas, blik en drinkpakken. Gemeenten moeten inderdaad hun plastic scheiden, maar kunnen zelf beslissen of zij dit vooraf doen (bronscheiding) of achteraf (nascheiding).