Progressief Ermelo: Impasse Skateboardbaan doorbreken

geplaatst in: nieuws | 0

Het is Progressief Ermelo een doorn in het oog dat er in 1997 geen skateboardbaan is gerealiseerd in Ermelo. Hoewel de vraag van de jongeren duidelijk is en de gemeenteraad positief staat tegenover een skateboardbaan, lukt het maar niet om de voorziening daadwerkelijk te realiseren.

Om deze impasse te doorbreken stelt Progressief Ermelo voor een particuliere stichting op te richten die zowel voor de jongeren als voor de gemeente (en anderen) gesprekspartner kan zijn. Een dergelijke stichting kan zich ten doel stellen om de baan op korte termijn te realiseren, slagvaardig(er) opereren en fondsen werven. Fractievoorzitter Laurens Klappe heeft een aantal deskundige mensen bereid gevonden om aan een dergelijk stichtingsbestuur deel te nemen. Het gaat om mensen die niet partijpolitiek actief zijn, maar wel deskundig zijn op het terrein van financiën, openbare werken en skaten.

Indien de gemeente positief staat tegenover dit initiatief, zal de stichting op korte termijn worden opgericht.