Jongeren willen jongerenraad

geplaatst in: nieuws | 0

Op de themabijeenkomst van Progressief Ermelo over jongeren (‘Goede Raad is Jong’) in november j.l. is het idee geopperd om een Ermelose jongerenraad op te richten. Het bestuur van Progressief Ermelo heeft op deze avond toegezegd de aanwezige jongeren nogmaals bij elkaar te roepen om dit nader te bespreken. Dit is onlangs gebeurd.

De wens om meer inspraak te hebben en een jongerenraad op te richten bleek onverminderd. Besproken is op welke wijze dit zou kunnen gebeuren. De jongeren hebben een brief opgesteld en verstuurd aan de gemeenteraad. De jongeren zijn zich er van bewust dat zij geen representatieve afspiegeling van “de” Ermelose jongeren zijn. Het feit dat de themabijeenkomst en het vervolg georganiseerd is door één politieke partij, Progressief Ermelo, kan jongeren van een andere politieke snit wellicht afschrikken.

Ook werd door hen geconstateerd dat het vanwege de continu teit noodzakelijk is dat een jongerenraad ondersteund wordt door een of twee volwassenen. Besproken is aan welke organisatie gevraagd kan worden de jongerenraad te ondersteunen. Het leek voor de hand te liggen dit aan Plaza te vragen, aangezien daar veel jongeren komen en Plaza een niet kerkelijk of politiek gebonden organisatie is.

Inmiddels is door een bestuurslid van Progressief Ermelo contact geweest met twee beroepskrachten van Plaza. Zij staan welwillend tegenover het verzoek van de jongeren. Afgesproken is dat Progressief Ermelo zich terugtrekt. Plaza zal het contact met de groep jongeren overnemen en met hen en andere jongeren verder bekijken hoe in Ermelo een jongerenraad gevormd kan worden. Progressief Ermelo is blij met deze ontwikkeling en verwacht dat de kansen op een representatieve jongerenraad voor Ermelo hierdoor toenemen.