Progressief Ermelo: opheldering over Pinel

geplaatst in: 1999 | 0

Progressief Ermelo heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de situatie bij de stichting Pinel. Onder de stichting Pinel valt ondermeer het jongerenwerk Plaza, de vrijwillergscentrale en het project Kans. Bij Pinel zijn grote problemen, die er ondermeer toe hebben geleid dat een deel van de bestuursleden is afgetreden. Progressief Ermelo heeft sterk de indruk dat de problemen invloed hebben op de werkzaamheden van Pinel. Gezien het feit dat de activiteiten van Pinel voor een belangrijk deel gefinancierd worden door de gemeente, wil Progressief Ermelo opheldering van de wethouder. PE vraagt zich af hoe welke activiteiten de wethouder Samenleving heeft ondernomen om tot een oplossing te komen en wat de invloed van de gemeente nu en in de toekomst kan zijn. Daarnaast wil de partij weten of de toegekende gelden zo besteed worden (of zijn) als bedoeld. Raadslid Nel Franke wil op korte termijn in de commissie Samenleving de ontstane situatie bespreken.