Kamervragen van Groen Links over Horst

geplaatst in: 1999 | 0

Progressief Ermelo legt zich niet zonder meer neer bij het besluit van de provincie Gelderland om een regionaal bedrijventerrein bij Horst te vestigen. Zoals aangekondigd heeft PE contacten gelegd met ‘partijgenoten’ in de tweede kamer. De afgelopen maand zijn er meerdere contacten geweest met de tweede kamer fractie van Groen Links. Groen Links is de partij die zich op provinciaal niveau het duidelijkst tegen het bedrijventerrein heeft uitgesproken. Deze contacten hebben ertoe geleid dat de kamerleden Vos en Oedayraj Singh Varma van Groen Links op 16 maart kamervragen hebben gesteld aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

De kamerleden vragen ondermeer:

  • of de handelwijze van de provincie ten opzichte van Ermelo (het dreigen met grenscorrectie) wel door de beugel kan;
  • of GS van Gelderland niet vooruit loopt op besluitvorming terwijl nog overleg gaande is met de minster van VROM over het ruimtelijk beleid in Gelderland;
  • of het geplande bedrijventerrein in Horst niet in strijd is met de Europese vogelrichtlijn.