Kunst door Progressief Ermelo te kijk gezet

geplaatst in: 1999 | 0

Op haar jaarlijkse fietstocht heeft Progressief Ermelo aandacht gevraagd voor de kunst in de gemeente. Op zaterdag 2 oktober fietste de partij met kunstliefhebbers en andere belangstellenden langs zo’n 20 van de Ermelose beelden. PE hoopt hiermee een aanzet te geven tot een Ermelose Kunstroute. Tijdens de tocht bleek dat niemand van de aanwezigen alle kunstwerken kende. De Pauw, de Ark van Noach bij de Immanuelkerk en het herdenkingsmonument waren bij vrijwel iedereen bekend. Maar een beeld als ‘Levend Water’ bij de Klokbeker of ‘Haasje over’ bij de Volksuniversiteit kende menigeen niet. Ook de zuil van rood graniet ‘De zeven werken der barmhartigheid’ die nota bene pontificaal naast de ingang van het gemeentehuis staat, had menigeen over het hoofd gezien. De conclusie van de aanwezigen was eensluidend: de Ermelose kunstwerken zijn de moeite waard om te tonen aan de inwoners én toeristen.

De beelden zijn óók de moeite waard om te behouden. Bij het voorbereiden van de Kunstroute, stuitte Progressief Ermelo op het gebrekkige onderhoud van diverse beelden. De meeste kunstwerken in particulier beheer zijn goed onderhouden, terwijl bij een aantal die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen het onderhoud te wensen overliet. Zo is een houten kunstwerk bij de Leemkuul aan het wegrotten (foto 1), zat een zuil van John Spek bij de Wiekslag onder de algen en zitten er stickers op een andere zuil van dezelfde kunstenaar achter het gemeentehuis. PE-voorzitter A. Kooistra en secretaris B.J. Boiten lieten op ludieke wijze zien hoe eenvoudig het onderhoud kan verbeteren. In een contact met de kunstenaar, was gebleken dat de zuil van roestvrij staal aan de Wiekslag (zie foto 2) eenvoudig te reinigen is met een sopje. Gewapend met een emmertje sop gingen de bestuursleden de algen te lijf. De zuil knapte zienderogen op.

De gemeente Ermelo werkt momenteel aan een nota over kunstbeleid. Wat Progressief Ermelo betreft mag een Ermelose Kunstroute en een onderhoudsplan daarin niet ontbreken.