Jongerenraad

geplaatst in: 2000 | 0

Naar aanleiding van een artikel in het Veluws Dagblad (13-1-00) over de Ermelose jongerenraad heeft het bestuur van Progressief Ermelo een ingezonden brief gestuurd om een paar zaken recht te zetten en toe te lichten. Klik op lees meer om de tekst van deze brief te lezen:

Ingezonden brief over jongerenraad

In het artikel staat ten onrechte vermeld dat de jongerenraad een paar jaar geleden ook al een enquete gehouden heeft. De bedoelde enquete is gehouden onder verantwoordelijkheid van Progressief Ermelo. Wel werd dit onderzoek door een groep jongeren zelf bedacht en uitgevoerd. Uit deze enquete ‘Goede raad is jong’ (november 1997) bleek dat jongeren heel goed zelf aan kunnen geven wat zij belangrijk vinden. Er waren wensen op het gebied van huisvesting, uitgaan en mee kunnen praten over zaken die henzelf aangaan. De belangrijkste conclusie was echter niet, zoals in de krant van 13 januari werd vermeld, de krapte op de woningmarkt. Hét onderwerp van gesprek was ‘uitgaan’. Waarschijnlijk ook nu nog een actueel thema. Een andere punt was dat veel jongeren van mening waren dat er te weining naar jongeren geluisterd wordt.

Als vervolg hierop heeft Progressief Ermelo het idee geopperd om een jongerenraad in te stellen. Dit werd ondersteund door de politieke partijen in de gemeenteraad en overgenomen door de gemeente. Aan Plaza is gevraagd de jongerenraad op te zetten.

Het is jammer dat er sindsdien niet veel meer van het initiatief vernomen is. Want helaas, verder dan een initiatiefgroep is het nog steeds niet. De in uw krant genoemde jongerenraad bestaat formeel nog niet. Er heeft nog geen installatie plaatsgevonden en er is nog geen door de gemeenteraad goedgekeurde samenwerkingsrelatie met de gemeente.

Progressief Ermelo stond en staat een breed opgezette jongerenraad voor. Met jongeren uit allerlei geledingen: schoolgaand, werkend, sportief en niet-sportief, kerkelijk en niet-kerkelijk. In veel plaatsen blijkt dit mogelijk te zijn.

Met enige verbazing hebben wij gelezen dat beide woordvoerders namens de jongerenraad in oprichting medewerkers van Plaza zijn. De jongerenwerker wordt zelfs opgevoerd als voorzitter. Dit is niet wat Progressief Ermelo onder jongerenparticipatie verstaat. Waarom niet de jongeren zelf aan het woord? Als zij al de door de medewerker van Plaza veronderstelde aversie tegen de gemeente hebben, zou het een goede zaak zijn dit van de jongeren zelf te kunnen horen. De mening van de jongeren zelf en dan door henzelf vertolkt, dat is o.i. waar het om draait bij jongerenparticipatie.

Het bestuur van Progressief Ermelo hoopt dat de te houden nieuwe enquete zoveel nieuwe contacten oplevert dat Plaza de opdracht waar kan maken die ze twee jaar geleden op zich genomen heeft: een breed platform bieden voor de mening van jongeren, voor jongeren en door jongeren zelf.

B.J. Boiten, secretaris bestuur Progressief Ermelo