Verkeersnotitie Progressief Ermelo

geplaatst in: 2000 | 0

Progressief Ermelo streeft een duurzaam veilig Ermelo na. De overlast die het immer toenemende verkeer met zich meebrengt, is een wezenlijke bedreiging voor de leefbaarheid van het dorp. Daarom buigt de partij zich al enkele jaren intensief over de verkeersproblematiek. Progressief Ermelo heeft haar visie nu neergelegd in een notitie die de titel ‘Goed verkeer in Ermelo’ meekreeg. Het gaat om een meerjarenvisie die verder reikt in de tijd dan het beleidsprogramma 1998 -2002 van de gemeente.

Enkele punten uit de notitie:

  • in 2002 tenminste de helft van alle woonwijken als 30 km/h gebied, in 2004 de rest.
  • in het buitengebied alle gemeentelijke wegen 60 km
  • een fietspad aan de Oude Telgterweg dient een hogere prioriteit te krijgen, zo ook een fietspad van Ermelo naar Harderwijk langs de spoorlijn.
  • terugdringen van autoverkeer door de ontwikkeling van aantrekkelijke vervoers-alternatieven, zoals collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV), vervoersmanagement en de treintaxi
  • aanleg van de tweede verbindingsweg. Het zuidelijke deel wordt ingericht voor lage snelheden, met vrijliggende fietspaden zodat de weg onaantrekkelijk wordt voor doorgaand verkeer naar Putten.
  • vergroten van het aantal -veilige- fietsstallingen. Overdekte fietsenstallingen bij het gemeentehuis, kerken, zwembad en drukke bushaltes.
  • aanleg van een rotonde op de hoek Telgterweg Oude Nijkerkerweg/Arendlaan

Gezien het belang van de inbreng van de wijken, heeft Progressief Ermelo onlangs een constructief gesprek met de wijkplatforms. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de notitie op onderdelen. Wie de tekst van de notitie wil inzien, klik hier. Wie de notitie in het bezit wil krijgen, kan een bericht sturen naar Progressief Ermelo.