Visie Progressief Ermelo op benoeming burgemeester

geplaatst in: 2000 | 0

In een extra raadsvergadering is de vertrouwenscommissie voor de benoemning van een nieuwe burgemeester ingesteld. Ook is de zogenaamde profielschets vastgesteld. Fractievoorzitter Laurens Klappe heeft de visie van Progressief Ermelo op dit gebeuren als volgt vertolkt:

“Helaas hebben de burgers niets te zeggen over deze belangrijke functie. Ook als gekozen raadslid heb je een beperkte invloed op de keuze wie de raadsvergaderingen voorzit, hoofd van de politie is of onderscheidingen uitreikt. De persoon met de doorslaggevende stem binnen het college van Burgemeester & wethouders is benoemd en niet gekozen.

Het is jammer dat ons democratische bestel het (nog) niet mogelijk gemaakt heeft dat de raad of burgers een directe keuze kunnen maken voor een burgemeester. Dit verloopt momenteel via een andere niet-gekozen ambtsdrager, de commissaris van de koningin.”

Over het profiel van de nieuwe burgemeester zei Klappe het volgende:

“Progressief Ermelo is van mening dat Ermelo een gezond dorp is, met op elkaar betrokken inwoners. Er is een bloeiend verenigingsleven en voldoende werkgelegenheid.

‘Meer’, ‘groter’ of ‘duurder’ is niet altijd het beste. Zoals de kwaliteit van de samenleving afgemeten kan worden aan hoe er met zwakkeren omgegaan wordt, zo zoeken wij de kwaliteit van de nieuwe burgemeester vooral in zijn of haar persoonlijkheid en niet in de staat van dienst. Voor Progressief Ermelo moet de nieuwe burgemeester zich kunnen inleven in de samenleving en er zijn voor alle Ermeloers. Dat vinden wij belangrijker dan of ze kerkelijk of niet kerkelijk is, man of vrouw, gehuwd of ongehuwd. Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur overigens wel uit naar een vrouw.”

In de vertrouwenscommissie, die de Commissaris van de Koningin een kandidaat zal voordragen is Progressief Ermelo vertegenwoordigd door de fractievoorzitter. Daarnaast zal PE-wethouder Dirk de Vries Reilingh namens het college van B&W deelnemen.