Verbetering openbaar vervoer

geplaatst in: 2000 | 0

Tijdens de raadsvergadering heeft Progressief Ermelo van harte ingestemd met de invoering van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in Ermelo. PE beschouwt dit als een enorme verbetering. Raadslid Nel Franke: ‘De uitbreiding van het openbaar vervoer is vooral belangrijk voor mensen die nu geen of moeilijk gebruik kunnen maken van de bestaande vervoersmogelijkheden. Daarnaast is het CVV van belang voor de mensen die een vervoersvergoeding (WVG) krijgen. Ze kunnen meer kilometers maken voor hetzelfde geld.’

Het CVV is voor alle inwoners van Ermelo te gebruiken. Mensen worden van deur tot deur gebracht. Gehandicapten krijgen korting. Zwaar gehandicapten voor wie het CVV geen bruikbare mogelijkheid is, houden recht op een individuele vervoersvoorziening.