Progressief Ermelo: geen kap bomen bij NS-fietsenstalling

geplaatst in: 2000 | 0

Progressief Ermelo heeft het college van B & W laten weten het niet eens te zijn met de kap van bomen in de directe omgeving van het station. Aanleiding is de vraag om een kapvergunning van de NS. De NS wil een achttal bomen kappen rond de fietsenstallingen, die momenteel vernieuwd worden.

Progressief Ermelo is tegen de kap van voornoemde bomen en vraagt B &W de vergunning niet te verlenen. PE vindt de acht bomen beeldbepalend voor de omgeving. De partij verwijst ondermeer naar het Beeldkwaliteitsplan Ermelo kom 1997 waar over de stationsomgeving staat: “Hierbij moet de charme van de groene en dorpse entree bij het station worden gehandhaafd”. Ook het voorstel dat Progressief Ermelo heeft ingediend ter verbetering van de Stationsomgeving gaat uit van een groene stationsomgeving. Verbetering stationsplein

Als fietsvriendelijke partij is Progressief Ermelo blij met de verbetering van de fietsenstalling. Zij ziet de noodzaak van de kap echter niet in. Daarnaast valt het PE op dat er in de berichtgeving van de NS geen woord is gerept over de kap van de bomen. Die is alleen op te maken uit de berichtgeving op de gemeentepagina. Het is dus opnieuw aan de oplettende burger om te voorkomen dat er onnodig gekapt wordt. Het is nu de derde keer dat Progressief Ermelo tijdens de zomervakantie in de pen klimt om haar zienswijze kenbaar te maken teneinde kap te voorkomen. Voor Progressief Ermelo is dit opnieuw een voorbeeld van de noodzaak om het beleid t.o.v. de kapvergunningen en de communicatie hierover te verbeteren. PE wacht dan ook met smart op de door B & W toegezegde notitie.