Prostitutiebeleid

geplaatst in: 2000 | 0

De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van B & W om in Ermelo de vestiging van maximaal 1 sexbedrijf toe te staan. Progressief Ermelo heeft het voorstel gesteund. Niet omdat PE prostitutie als een normale of wenselijke bedrijfstak ziet. Door een verandering in de landelijke wetgeving moeten gemeenten regels maken om een en ander in de hand te houden. Als er een bordeel in Ermelo gevestigd zal worden, denkt PE dat plaatsing op een bedrijventerrein -dus niet in een woonwijk- het meest voor de hand ligt. “Om van de Groene Zoom een rosse buurt te maken, zoals Harderwijk wil, doet ons wel van kleur verschieten”, aldus fractievoorzitter Laurens Klappe. Hier volgen enkele passages uit het door Klappe verwoordde standpunt van Progressief Ermelo:

“Geen Christen, moslim of atheist wordt met de vorm van legalisering van het prostitutie de wil opgelegd. Andersom zou het volgen van de lijn van sommigen uit de kring van de streng Christelijke hoek een grote inperking van de vrijheden van anders denkenden inhouden. De scheiding van Kerk en Staat is voor Progressief Ermelo een groot goed. Of je nu vanuit Christelijke overtuiging of vanuit respect voor vrouwen tegen prostitutie bent: het blijft een ieders eigen verantwoordelijkheid al dan niet gebruik te maken van de diensten van een hoer.”

“We praten nu over de gemeentelijke verantwoordelijkheid om de negatieve gevolgen van prostitutie voor iedereen zo gering mogelijk te doen zijn. Dat die gevolgen er zijn is overduidelijk. Het is een bekend gegeven dat van de ‘werknemers’ in de sexindustrie een meerderheid negatieve ervaringen heeft met sexualiteit en met de noodzakelijke huiselijke bescherming. Vaak gaat prostitutie gepaard met geweld, dwang, vrouwenhandel en illegaliteit.”

“De enige wijze om greep te krijgen op deze misstanden -maar vooral ook hulp te kunnen bieden- is een vorm van legalisatie. De wetgever heeft er dan ook goed aan gedaan tot maatregelen over te gaan. Doelstellingen als: de bescherming van minderjarigen tegen (sexueel) misbruik, het tegengaan van de criminele randverschijnselen en het beter beschermen van de prostituées delen wij. Ook het tegengaan van (besmettelijke) ziektes, in het kader van de volksgezondheid, kan beter geschieden met legalisatie.”