De aanhouder wint: nieuwe regels kapbeleid

geplaatst in: 2000 | 0

Na jaren van aandringen, voorstellen doen en volhouden, heeft Progressief Ermelo bereikt dat er nieuwe regels komen voor het kappen en behoud van bomen in Ermelo. De raad stelde vanavond het nieuwe kapbeleid vast. Daarin is een groot deel van de voorstellen van Progressief Ermelo opgenomen. Belangrijk is dat de procedures van de kap- en bouwvergunningen op elkaar worden afgestemd. Er mag niet begonnen worden met de bouw voordat zeker is of er een kapvergunning verleend wordt voor bomen die eventueel zouden moeten wijken voor de bouw van het pand. Hierdoor kan het niet meer voorkomen dat een boom al gekapt is voordat de bezwaarprocedures afgerond zijn. Ook zal er een monumentale bomenlijst worden gemaakt, waarop bomen staan die bijzondere bescherming behoeven. PE heeft meerdere malen aangedrongen op een dergelijke lijst.