Progressief Ermelo wil bemiddeling gemeente voor asielzoekers Trefpunt

geplaatst in: 2001 | 0

Progressief Ermelo vindt dat de gemeente ‘op de kortst mogelijke termijn’ iemand moet zoeken om te bemiddelen in het conflict tussen het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en het Trefpunt. Dit om te voorkomen dat de asielzoekers die momenteel op het Trefpunt wonen van de ene dag op de andere moeten verhuizen. PE zou het onacceptabel vinden als burgemeester en wethouders zich afzijdig houden van deze zaak. PE meent dat het gemeentebestuur van de zorgzame Ermelose gemeente voor het welzijn van de asielzoekers dient op te komen. Volgens Progressief Ermelo is zowel de exploitant van het Trefpunt als het COA tot nadere gesprekken bereid.

Deze week bleek dat het Trefpunt met ingang van 28 februari gesloten zal zijn voor de opvang van asielzoekers. Het COA heeft besloten het contract met het Trefpunt niet te verlengen. Dit voor de bewoners volkomen onverwachtse en onvoorbereide vertrek zal voor de meeste asielzoekers een persoonlijke tragedie zijn. Zij hebben na vele omzwervingen in Ermelo wat rust gevonden, hun kinderen zitten hier op school en zij nemen deel aan het Ermelose kerkelijke en verenigingsleven.

Progressief Ermelo heeft contact gezocht met het COA in Rijswijk, de exploitant van het Trefpunt, vrijwilligers en bewoners van het Trefpunt en Vluchtelingenwerk. Van het huidige conflict zijn vooral de bewoners de dupe. Zij zijn in grote onzekerheid gebracht; zij weten niet waarom en waarheen zij overgeplaatst zijn. Over de redenen krijgen zij nauwelijks of geen informatie.

Progressief Ermelo meent dat een gedwongen vertrek voorkomen dient te worden. Als de COA niet verder wil met het Trefpunt zou ook voor een geleidelijke afbouwregeling gekozen kunnen worden, waarbij na vertrek van een bewoner het huisje niet opnieuw betrokken wordt door een asielzoeker.