Beschadiging bomen bij reconstructie Telgterweg

geplaatst in: 2001 | 0

Bij de herinrichting van de Telgterweg worden bomen beschadigd. Dat constateert de fractie van Progressief Ermelo. Het is de partij een doorn in het oog, temeer daar de gemeenteraad enkele maanden geleden een notitie bomenbeleid heeft aangenomen. Progressief Ermelo dringt er bij burgemeester en wethouders op aan om ervoor te zorgen dat de bomen aan de Telgterweg niet verder beschadigd worden. En dat de aangenomen notitie wordt omgezet in bestuurlijke daden, zoals de aanpassing van de APV en bouwverordening.

In de notitie bomenbeleid staan maatregelen die er voor zorg moesten dragen dat het bomenbestand in Ermelo beter beschermd zou worden. De gang van zaken aan de Telgterweg doet daaraan ernstig afbreuk. Voor het leggen van leidingen worden wortels gekapt, terwijl er ook andere technieken mogelijk zijn. Een lantaarnpaal staat op nog geen 75 cm van de stam van een boom. Funderingen voor wegverlegging/parkeergelegenheid wordt op nog geen meter van de bomen gelegd. Er is geen bescherming om de bomen aangebracht om te voorkomen dat zij door de werkzaamheden beschadigd raken. Hierdoor is minimaal één boom aan de stam beschadigd. Te vrezen valt voor de vitaliteit van meerdere lindebomen. Een ernstige aantasting van het wortelsysteem kan bovendien op den duur de veiligheid van de verkeersdeelnemers in gevaar brengen.