Progressief Ermelo tegen klimtoren bij Horst

geplaatst in: 2001 | 0

Deze week heeft de commissie VROM zich gebogen over de plannen van de Recreatie Gemeenschap Veluwe om grootschalige recreatie mogelijk te maken. Progressief Ermelo heeft zich vanaf het begin, nu zo’n 5 jaar geleden, negatief uitgelaten over de ideeen een klimtoren bij Strand Horst te plaatsen. Ook de later ontwikkelde ideeen om grootschalige recreatieve ontwikkelingen mogelijk te maken heeft PE afgewezen.Juist vanwege, onder andere, de bezwaren van collegepartij Progressief Ermelo heeft het college van B&W getracht een compromis te vinden met de RGV. Immers een groot deel van de raad was juist wel voorstander van onder andere de klimtoren.

De collegepartijen PE en ChristenUnie hadden kritiekIn het compromis dat het college bereikt heeft met de RGV kon PE zich knarsentandend vinden. Wetende dat hier ook goede elementen in zaten: zoals dat er geld vrijgemaakt zou gaan worden voor natuurontwikkeling. En dat de beoogde klimtoren niet boven de boomgrens uit zou komen. Met de mogelijkheid dat de initiatiefnemers helemaal van het plan af zouden zien.Door de plotselinge ommezwaai van de ChristenUnie in de commissievergadering van dinsdag 2 oktober (wel akkoord gaan met een klimtoren van 40 meter) viel de basis onder het bereikte compromis weg. De meerderheid van de raad kiest nu voor de grootschalige plannen van de RGV.Voor PE betekent dit dat wij op ons oorspronkelijke, inhoudelijke, standpunt blijven staan. Wel zoeken naar kleinschalige recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden bij Strand Horst maar tegen de komst van een landschap ontsierende klimtoren.