Voorstel Progressief Ermelo: computers voor gezinnen op bijstandsniveau

geplaatst in: 2001 | 0

Progressief Ermelo vindt dat mensen met een inkomen op bijstandsniveau die schoolgaande kinderen hebben, een computer moeten kunnen aanschaffen. In een brief vraagt de partij de gemeente hiervoor een regeling te treffen. Nu in het basis- en voortgezet onderwijs steeds meer gebruik gemaakt wordt van computers, lopen kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen het gevaar een achterstand op te lopen omdat zij thuis niet kunnen oefenen en spelen op de computer. In een maatschappij waarin het gebruik van computers nog steeds toeneemt, is dat geen goede zaak. Progressief Ermelo doet de suggestie om een regeling te treffen in het kader van de bijzondere bijstand, waarbij gezinnen een kleine eigen bijdrage over langere tijd betalen. Ook wijst de partij op de mogelijkheid aan te sluiten bij het PC-privé-project van de gemeente, waarmee momenteel alleen ambtenaren en raadsleden voordelig een computer kunnen aanschaffen.