PE wil dat gemeenteraad meepraat over regio-visie ISV

geplaatst in: 2004 | 0

Progressief Ermelo vindt dat de gemeenteraad een oordeel moet geven over de regionale structuurvisie voor de Noord-West Veluwe. In de structuurvisie worden belangrijke keuzen voorgesteld die de hele noordelijke Veluwe aangaan en dus ook Ermelo. Er is weliswaar gediscussieerd over de visie in het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband (ISV), maar dat heeft geen formele bevoegdheid. Voor er namens Ermelo gesproken kan worden, moet de gemeenteraad zich uitspreken over de toekomstvisie, vindt PE. Daarom is de gemeente gevraagd dit punt op de raadsagenda te zetten.